Arkiv - 2016

Opdrættermøde 2017

Invitation til opdrættermøde

søndag den 26. februar

Opdrættere og opdrætsinteresserede inviteres hermed til det årlige opdrættermøde.

Mødet finder sted i DKK’s lokaler, parkvej 1, 2680 Solrød Strand

Tilmelding senest 12.2 til Birgitte på mail: birgitte@danish-delight.dk eller på tlf: 28445258

Deltagerne bedes i god tid fremsende ønsker om emner, der ønskes debatteret.

Sundhedsudvalget

OES Klubbens ordinære generalforsamling 2017, lørdag 25. marts kl.13

OES Klubbens ordinære generalforsamling 2017, lørdag 25. marts kl.13

i Familie- og Firmaidræt Korsør, Tovesvej 30c, 4220 Korsør

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Kontrol af indvarslingens lovlighed
 4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende
 5. Valg af 2 stemmetællere
 6. Bestyrelsens beretning, herunder udvalg
 7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed (decharge)
 8. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år. Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 11. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 12. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
 13. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år
 14. Eventuelt

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalg samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være klubbens sekretær (sambada@hotmail.com) i hænde den 10. januar 2017.

  Bestyrelsen

Hvalpefødsel: 5 hanner og 1 tæve. (Parring foretaget den 22. september 2016)

Fødsel den 21. November 2016 – 5 hanner og 1 tæve.

Foto kommer senere.

——————————————————————

Parring foretaget den 22. september 2016 – hvalpe forventes omkring den 23. November 2016

Far: Brinkley Will I Am
HD: A, PCD fri, fri for arvelig betinget cataract og PRA

Mor: Danish Delight Quintessa.
HD: A, PCD fri, fri for arvelig betinget cataract og PRA

Opdrætter:
Dorthe Madsen
Rørbækvej 1a, 2730 Herlev
Tlf. 4041 5447
Mail: dorthe-ole.madsen@privat.dk
Hjemmeside: www.mybeautiful.dk

Nytårs gåtur 7. januar 2017, Moesgård Strand

Nytårs gåtur 2017

Kære alle

I ønskes en rigtig glædelig jul og et godt og fredeligt nytår.

Traditionen tro , er der gåtur lige efter nytår, lørdag den 7.1.kl 11.

Vi mødes ved Moesgård Strand. Der er parkering ved siden af strandkiosken på adressen Strandskovvej 2, 8270 Højbjerg.

Vi håber rigtig mange OES´ere med deres familier vil lægge vejen forbi – det er et smukt sted og vi trænger nok alle til frisk luft og bevægelse ovenpå juletidens hygge og samvær.

Lad dette samtidig være en opfordring til at tage ”stafetten” op igen i 2017, – så kender du et rigtig godt sted til gåture, så lad os endelig høre hvor, så skal vi nok sørge for at få det i bladet. Alternativt kan det komme på hjemmesiden og/eller på facebook.

Medbring gerne kaffe/ the til turen, så vil vi sørge for kage til os .

Du må rigtig gerne sende besked med tilmelding til os på sms eller mail .

Vi glæder os til at se jer – klap til alle

Kærlig nytårshilsen fra dine lokalrepræsentanter:

Anette Englykke, tlf. 5155 3222, e-mail: englykke@hafnet.dk

Marianne Hougaard tlf. 6080 7666, e-mail : oeshou@gmail.com

Parringslisten er opdateret oktober 2016

Se mere her:Parringsliste

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>