Arkiv - december 2016

Tilføj OES kalendere under aktivitetetkalenderen til din egen personlige kalender.

Kunne du tænke dig at have adgang til info fra Aktivitetskalenderen, på din egen kalender?

Hvis Ja, så se nærmere på vedlagte pdf document.

Abonner på Kalender

Documentet er lavet til dem der kører Mac, men kan bruges af andre også.

Dette er ment som en service for at klubbens medlemmer kan følge med i deres egne kalendere uden hele tiden at skulle slå op i aktivitets kalenderen.

Måske har man vagtplaner på sin pc/mobil, og kan nu også få OES klubbens aktiviteter ind i samme kalender.

Der er ikke tale om at man sammenlægger kalendere. Man kan til enhver tid fjerne OES kalenderen eller de dele man ikke bruger.

Selvom det hedder abonner (den tekniske betegnelse) , er det gratis 🙂

Er obs på at der kan være visse IT mæssige udfordringer, derfor tøv ikke med at sende evt. spørgsmål/kommentarer/råb om hjælp til
webmaster.oesidk.dk@gmail.com

Ihvertfald også gerne, hvis noget lykkes for Jer.
Evt kan vi dele tips/tricks på hvordan man gør på andre platforme dele.

MVH OES klubben’s Webmaster
Ret til ændringer forbeholdes

Opdrættermøde 2017

Invitation til opdrættermøde

søndag den 26. februar

Opdrættere og opdrætsinteresserede inviteres hermed til det årlige opdrættermøde.

Mødet finder sted i DKK’s lokaler, parkvej 1, 2680 Solrød Strand

Tilmelding senest 12.2 til Birgitte på mail: birgitte@danish-delight.dk eller på tlf: 28445258

Deltagerne bedes i god tid fremsende ønsker om emner, der ønskes debatteret.

Sundhedsudvalget

OES Klubbens ordinære generalforsamling 2017, lørdag 25. marts kl.13

OES Klubbens ordinære generalforsamling 2017, lørdag 25. marts kl.13

i Familie- og Firmaidræt Korsør, Tovesvej 30c, 4220 Korsør

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Kontrol af indvarslingens lovlighed
 4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende
 5. Valg af 2 stemmetællere
 6. Bestyrelsens beretning, herunder udvalg
 7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed (decharge)
 8. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år. Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 11. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 12. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
 13. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år
 14. Eventuelt

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalg samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være klubbens sekretær (sambada@hotmail.com) i hænde den 10. januar 2017.

  Bestyrelsen