Seneste

OES Opdrætter møde

Mere nyt senere

OES Klubbens ordinære generalforsamling 2018

Dagsorden for

OES Klubbens ordinære generalforsamling 2018

Lørdag 14. April kl. 13

I Nyborg Idræts- og Fritidscenter Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Kontrol af indvarslingens lovlighed

4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende

5. Valg af 2 stemmetællere

6. Bestyrelsens beretning, herunder udvalg

7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed (decharge)

8. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år. Der kan ikke foretages afstemninger under

dette punkt

9. Behandling af indkomne forslag

10. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Der kan ikke foretages afstemninger under

dette punkt

11. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

12. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter

13. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år

14. Eventuelt

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalg samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være klubbens sekretær (anette@grizzly-dream.dk) i hænde senest d.10 januar 2018

Bestyrelsen

Nytårstur/kur Moesgård Strand

Nytårstur/kur søndag den 7.1.2018. kl 11

 

Godt nytår alle sammen .

Jeg håber alle har haft en god jul og er kommet godt ind i det nye år.

Traditionen tro er der gåtur ved Moesgård strand og jeg håber igen på at mange er friske til at møde op. Vi trænger sikkert alle til at røre os og således få luftet både hundene og os selv.

Vi tilpasser tempoet så alle kan være med, både tobenede og firbenede pensionister.

Der vil igen i år blive serveret kransekage og en lille varm en til halsen.

Medbrig selv kaffe mv. og guf til hundene

Vi mødes ved Moesgård Strand, Strandskovvej 2, 8270 Højbjerg.

Jeg vil meget gerne have et praj hvis du kommer, så vi får ventet indtil alle er der, inden vi begynder at gå, så ingen kører forgæves.

Jeg glæder mig til at se jer .

Send besked på sms til

Marianne Hougaard på tlf. 6080 7666 eller på mail: oeshou@gmail.com

 

Julefest og juleshow søndag den 3. dec 2017

Link til PM JULESHOW 17OBS: Nedklippet tilmeldes manuelt showteam@oesidk.dk til en pris af 125,00 dkk, og der er ingen aldersgrænse,

Årsmøde for Lokalrepræsentanter

Årsmøde for Lokalrepræsentanter .
Kontakt Birthe Brolykke på shagarag@post4.tele.dk vedrørende tilmelding

 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 78 79 80 >>