Arrangementer, Nyheder

Ordinær generalforsamling i Korsør

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling i OES Klubben der afholdes
lørdag den 26.marts 2011 kl.13.00
i huset bag Korsør Boldklubs lokaler, Tovesvej 30c, 4220 Korsør.

Ifølge § 13 i klubbens love, skal bestyrelsen senest den 1. december bekendtgøre navnene
på de afgående bestyrelsesmedlemmer samt oplyse, om de pågældende er villige til genvalg.

Der skal i 2011 vælges 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.

På valg for en ny 3-årig periode er:
Anette Englykke (der ikke modtager genvalg)

Har du lyst og interesse i at gøre et stykke arbejde for din klub, så vil vi hermed opfordre interesserede til at stille op til bestyrelsesvalget. Send bestyrelsen et par ord om dig selv og dit
liv med din OES og lidt om, hvad du kan bidrage bestyrelsesarbejdet med.

Du skal altid være velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen for at høre, hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen eller at være suppleant.

Forslag til nye kandidater samt forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, SKAL SKRIFTLIGT være klubbens sekretær (dorthe-ole.madsen@privat.dk) i hænde senest den 10. januar 2011, således at der kan ske offentliggørelse af forslagene i OES bladet i februar.

På bestyrelsens vegne
Dorthe Madsen
sekretær