Arrangementer, Nyheder

Opdrættermøde

Kære venner, 

Hermed inviteres til det årlige opdrættermøde kl. 11.00 i Ejby Forsamlingshus, Lille Skensved.

Der vil ikke blive tale om ”forelæsninger” denne gang, da flere har ytret ønske om ”tværfaglig diskussion over bordet” blandt aktive og kommende opdrættere.

Input til dagsordens emner modtages med tak – og udsendes før mødet, så alle kan gøre sig nogle forhåndstanker.

Flg. emner er allerede noteret:

  • Gennemgang af hvalpelisteregler – DKK’s etiske retningslinjer er nu ændret til regler
  • Kriterier for optagelse på omplaceringslisten
  • ALLE der er interesseret i racen, skal have mulighed for at deltage. (- kræver vedtægtsændring)
  • Hvad er opdrætternes ønsker til den nye hjemmeside.
  • Bedre samarbejde opdrætterne imellem: som at oplyse når man parrer eller planlægger en parring, oplyse om “dårlige” hvalpekøbere m.m.
  • Undersøgelser: HD, AD, OCD, øjentest, BEAR test, gentest som PCD m.m. Hvad er nødvendigt/rimeligt, skal resultaterne offentliggøres og hvor ?
  • Sundhedsundersøgelse – online? papir? spørgsmål på skemaet? …
  • Forslag vedrørende agillity:- i Sverige kan ingen hunde deltage, hvis de ikke har en HD status= er røntgenfotograferet- hvordan skal man tage hensyn til sin hunds aktivitet hvis man ikke kender til dens svagheder- det gælder både HD og AD.

Meld venligst tilbage om datoen passer jer.
Meld venligst tilbage, hvis der er andre, I mener skal inviteres med. Jeg har desværre mistet mail-listen fra sidst. 

Mange hilsner
Birgitte