Arrangementer, Nyheder

Indbydelse til alle medlemmer til Strategiseminar, lørdag den 7. september 2013

25. juni 2013

Kære medlemmer

Du/I inviteres til at deltage i klubbens strategiseminar,

Lørdag den 7. september 2013 kl. 9.00 med forventet afslutning ca. kl. 20.00.
Tovesvej 30c, Korsør

 

Der er 2 formål med seminaret, dels at få ideer til at gøre foreningen mere synlig for ikke medlemmer, dels skabe mere værdi for alle klubbens medlemmer.

 

Vi fik mange positive tilbagemeldinger på vor oprindelige indbydelse, som var planlagt, som et weekendseminar med et begrænset deltagerantal, da vi skulle skaffes overnatningsfaciliteter til alle.

Der kom imidlertid forslag om, at vi burde invitere alle medlemmer. Der kunne jo være medlemmer, som kom med ideer, der var ”guld værd” for klubbens fremtidige virke.

Vi har lyttet til de forslag, vi har modtaget.

Det betyder,

 • at alle begrænsningerne på deltagerantallet er faldet bort, hvorfor vi glæder os til at se jer til seminaret.
 • at alle medlemmer får mulighed for at deltage
 • at idestrømmen kan øges og medlemmerne får medindflydelse på klubbens fremtid
 • at seminaret kan afvikles på én dag
 • at det resulterer i et mere koprimeret program for seminaret,
 • at I kun er væk fra jeres hund/hunde denne ene dag..

Klubben tilbyder ikke at betale transportgodtgørelse, men klubben er vært ved selve mødet, og sørger for forplejningen hele dagen, ligesom vi sørger for lidt til hjemturen.

Programmet er:

Foreløbigt oplæg til dagsorden:

 1. Hvorledes promoverer vi vores hunde overfor:
  1. Dagspressen og TV
   1. Landsdækkende,
   2. Regionalt.
 1. Medlemmerne:
 • Medlemsantal (udvikling)
 • Hvad forventer nye medlemmer sig af klubben?
 • Nye medlemmer, herunder specielt 1. årsmedlemmer
 • Hvordan skaber vi værdi for medlemmerne?
 • Hvorfor udmelder medlemmer sig?
 1. Den frivillige arbejdskraft
  1. Hvordan kan vi gøre det bedre for:
  2. Udvalg

i.      Lokalrepræsentanternes virke

 1. Lokale arrangementer
 2. Kontakt til medlemmer

ii.      Hvalpeliste

iii.      OES Bladet

iv.      Hjemmesiden

v.      PR

vi.      Udstillingsudvalget

vii.      Lydighed/Agility

 1. Opdræt
 1. Hvad har vi økonomi til?

Umiddelbart må jeg nok sige, det er en stor mundfuld, men lad os nu se.

Vi forestiller os, at vi starter

Kl. 9.00 – 9.30   Morgenmad

Kl. 9.30 Velkomst og gennemgang af programmet

Kl. 10.00 Oplæg til gruppearbejde.

Kl. 10.30 Start på gruppearbejde

Kl. 14.30 Frokost.

Kl. 15.15 Fortsættelse af gruppearbejdet.

Kl. 18.00 Fremlæggelse af gruppearbejde

Kl. 19.30 – 20.00 Afrunding på dagen og seminaret og hvad så.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

I må gerne, allerede nu, sende ideer og emner/forslag frem til mig, således at det kan indarbejdes i materialet til Seminaret. Skrive til mig, lettest på e-mail: bjarne.s@olsen.mail.dk eller Bjarne S. Olsen, Ellekrattet 24, 2950 Vedbæk.

Tilmelding hurtigst muligt og senest den 9. august 2013.  Tilmeldingen foretages ved Tryk på dette link

Bestyrelsen har siden starten af 2012 arbejdet på at få gennemført et seminar i OES klubben med ovennævnte program.

Desværre blev det ikke gennemført i 2012, da forskellige udefra kommende sager gjorde, at bestyrelsen måtte omprioritere arbejdet.

Men nu er tiden kommet.

Med venlig hilsen

Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Bjarne S. Olsen

Formand