Nyheder

Vigtigt: Nye stemmesedler på vej til brug ved Generalforsamlingen 2014

Kære medlem

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der er fejl i stemmesedlen, som er udsendt sammen med OES-blad nr. 1 – 2014.
Den tidligere fejlagtige stemmeseddel og den medsendte kuvert, som er forsynet med speciel kode, kan derfor ikke benyttes ved stemmeafgivelsen og bør makuleres.
Det bemærkes endvidere, at den ene kandidats navn, Anne Buchardt, er forkert anført som Anne Burchardt på den fejlagtige stemmeseddel.
De fejlagtige stemmesedler og kuverter, som revisorerne har modtaget, vil blive makuleret uåbnet på generalforsamlingen
Porto i forbindelse med indsendelse af den fejlagtige stemmeseddel/kuvert, kan refunderes ved indsendelse af
navn, registreringsnummer og kontonummer
til klubbens kasserer, Gyrithe Clasen,
rithe@email.dk.

Ny stemmeseddel med tilhørende retur kuvert sendes til alle medlemmer senest den 25. februar 2014.

Bestyrelsen beklager fejlene.

Med venlig hilsen
Bjarne S. Olsen
Formand
Old English Sheepdog Klubben i Danmark