Nyheder

Mail modtaget fra DKK: Udstillingsoplysninger på Facebook m.v.

Til DKK’s kredse og samarbejdende specialklubber

DKK er fra flere sider blevet gjort bekendt med, at der florerer oplysninger om deltagerne på danske udstillinger på mere eller mindre offentlige sider på internettet, Facebook, mv.

Det drejer sig om oplysninger om, hvem der er tilmeldt til kommende udstillinger – og i hvilke klasser.

Vi er endvidere også blevet spurgt om, hvordan privatpersoner kan have skaffet sig adgang til sådanne oplysninger?

For god ordens skyld vil vi gerne gøre specialklubber og kredse opmærksomme på, at der på side 11 i DKK’s udstillingsreglement bl.a. står følgende:

Kataloget må først offentliggøres ved udstillingens start, og det må først gøres tilgængeligt for dommeren, når dennes bedømmelse er afsluttet.

Vi beder jer således om at være opmærksomme på denne regel og forsøge at sikre, at der ikke kommer oplysninger videre til uvedkommende om, hvilke hunde der er tilmeldt til jeres udstillinger. (Vi har naturligvis også indskærpet dette over for DKK’s personale J).

Vi er klar over, at der i nogle tilfælde er tale om, at man i f.eks. racegrupper på Facebook frivilligt fortæller hinanden om, at man har tilmeldt til en kommende udstilling, så kan sagtens være ment som en form for ”service”, men det er altså ikke acceptabelt at offentliggøre disse oplysninger på hjemmesider, Facebook m.v.

Med venlig hilsen/Best regards

DANSK KENNEL KLUB

Jette Nielsen

Udstillingsafdelingen/Show department

Sekretær for DKK’s udstillingsudvalg og standardkomité

e-mail: jeni@dkk.dk

tlf./tel. +45 5618 8126