Arkiv - december 2014

Ordinær generalforsamling i OES Klubben lørdag den 21. marts 2015 kl. 13 i Korsør

Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling
i OES Klubben
lørdag den 21. marts 2015 kl. 13
i Korsør

Dagsorden iht. lovene:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Kontrol af indvarslingens lovlighed.
4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende.
5. Valg af 2 stemmetællere.
6. Bestyrelsens beretning, herunder udvalg.
7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed
(descharge).
8. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år
– Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt.
9. Behandling af indkomne forslag.
10. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.
– Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt.
11. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
12. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter.
13. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år.
14. Eventuelt

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalg samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være klubbens sekretær (sambada@hotmail.com) i hænde senest den 10. januar 2015.

Tur til Moesgård Strand søndag den 28. december kl 13.

Kære OES-Venner

Lad os mødes til en rask gåtur i den friske luft ovenpå julens strabadser.

Gåturen starter ved Moesgård museum på adressen Moesgård Alle 20, 8270 Højbjerg.

Vi mødes ved parkeringspladsen ved musset, går hen omkring Skovmøllen, som hører ind under Moesgård og som har fungeret som traktørsted, hvorefter vi går turen langs stranden og tilbage langs med Giber Å.

Undervejs drikker vi den medbragte kaffe, kage etc, som sikkert vil varme os på en dag som denne.

Se evt i december nummeret af OES klub bladet på side 31.

Mange varme hilsener med ønsket om
en glædelig jul og et godt og fredeligt nytår
– dine lokalrepræsentanter
Marianne (6080 7666) og Lillian (2083 2261)

Aktivitets Kalender

Denne kalender er under udarbejdelse, mere info følger senere:

Resultater for OES klubbens jule udstilling i Ejby 2014

Resultater fra OES Klubbens Ejby Juleshow 2014.

Klik her for at blive linket direkte