Nyheder

Bestyrelsesmedlemmer

”Vi har generalforsamling den 21. marts 2015 som afholdes i Korsør.

Vi skal i den forbindelse have valgt 2 bestyrelsesmedlemmer for en 3 års periode samt 2 suppleanter for en 1 års periode.

Kandidater er indkaldt i vor december nummer af vort blad, men vi mangler endnu kandidater.

Såfremt du har lyst til at arbejde for klubben, kunne bestyrelsen være et sted for dig.

Send bestyrelsens sekretær Ada Bentivenga, e-mail sambada@hotmail.com med et par ord om dig og dit liv med din OES og lidt om, hvad du kan bidrage bestyrelsesarbejdet med.

Vedlæg gerne et selvportræt til brug i bladet.

Du er naturligvis velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen for at høre, hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen eller at være suppleant.

Vi skal have din henvendelse i hænde senest den 10. januar 2015

Med venlig hilsen

Bjarne S, Olsen

Formand

Old English Sheepdog Klubben i Danmark”