Nyheder

Info om middagen ifm. Specialudstilling & Tyrolfest I Hedensted søndag den 21. august 2016

Lørdag aften vil der holdes festmiddag på den skønne firestjernede Hotel Hedegaarden.
Priserne er:
1 ret      kr. 188,-
2 retter  kr. 195,-
3 retter  kr. 255,-
Tilmelding til festmiddagen skal ske senest den 10/08 til Anette på englykke@hafnet.dk