Arkiv - november 2017

Afhandling om opvarmning og nedkøling ved agility, med deltagelse af en OES

Afhandlingen (Daphne var med som eneste OES) er fuldført omhandlende agility og opvarmning.

Blev omtalt på opdrættermøde i 2016.

Afhandlingen og supplerende dokumenter, kan ses i linket herunder.

God fornøjelse til Jer der har interessere indenfor dette felt.

Der er ca. 200 siders spændende læsning, synes jeg ihvertfald

Analyse af Daphne/ (Åbner i nyt vindue)

Main text – Master thesis in Animal Science by Lene Høeg Callesen 2017-08-17 / (Åbner i nyt vindue)

Appendix – Master thesis in Animal Science by Lene Høeg Callesen 2017-08-17/ (Åbner i nyt vindue)

 

Bøsøre Strand Feriepark weekenden den 22. – 24. juni 2018

Bøsøre Strand Feriepark weekenden den 22. – 24. juni 2018

 

 

 

 Tilmelding kan finde sted allerede nu.

I 2018 vil Anette Englykke og Dorthe Madsen igen prøve, at gentage succesen fra tidligere år og ikke mindst weekenden i 2017, hvor OES klubbens medlemmer havde en helt fantastisk weekend på Bøsøre Strand Feriepark, Bøsørevej 16, 5874 Hesselager, Fyn

Vi vil igen fremtrylle sjove lege, gåture og hyggeligt samvær for mennesker og hunde. Se evt. OES blad nr. 4 – nyhedsbrev på hjemmesiden www.oesidk.dk nyheder, arkiv august 2017, hvor der er billeder fra turen 2017 sammen med en stemningsrapport.

Fra fredag den 22. juni til søndag den 24. juni 2018 har vi reserveret 10 H.C. Andersen hytter, som alle har bad og toilet.

For de der selv har campingvogn er det også en mulighed, vi skal dog stadig have en tilmelding, så vi kan være så samlet som muligt.

Tilmeldingen vil være bindende og skal ske hurtigst muligt dog senest den 1. marts 2018.

Vil du gerne med til en anderledes weekend, hvor alt kan ske, skal du henvende dig allerede nu til Anette Englykke på e-mail anette@grizzly-dream.dk eller tlf. 5155 3222 eller Dorthe Madsen på e-mail: dorthe-ole.madsen@privat.dk eller tlf. 4041 5447

På gensyn på Bøsøre Strand Feriepark

Anette Englykke og Dorthe Madsen

PM Juleshow 2017

OES Opdrætter møde

Mere nyt senere

OES Klubbens ordinære generalforsamling 2018

Dagsorden for

OES Klubbens ordinære generalforsamling 2018

Lørdag 14. April kl. 13

I Nyborg Idræts- og Fritidscenter Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Kontrol af indvarslingens lovlighed

4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende

5. Valg af 2 stemmetællere

6. Bestyrelsens beretning, herunder udvalg

7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed (decharge)

8. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år. Der kan ikke foretages afstemninger under

dette punkt

9. Behandling af indkomne forslag

10. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Der kan ikke foretages afstemninger under

dette punkt

11. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

12. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter

13. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år

14. Eventuelt

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalg samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være klubbens sekretær (anette@grizzly-dream.dk) i hænde senest d.10 januar 2018

Bestyrelsen