Nyheder

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalg samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalg samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være klubbens sekretær 
(dorthe-ole.madsen@privat.dk) i hænde senest d.10 januar 2019