Nyheder

Generalforsamling 2019, undgå ugyldige stemmesedler

Undgå Ugyldige Stemmesedler

Husk inden du stemmer, at sikre dig hvilket medlemskab i OES klubben, du har betalt for.

Kontingent:
Hovedmedlem: 325,00 kr.
Hovedmedlem med husfælle 425,00 kr.

Er du i tvivl om du er hovedmedlem eller hovedmedlem med husfælle, så kontakt Rithe på rithe@email.dk

Antal X er afhængig af medlemskabet:
I år har hovedmedlemmer mulighed for at afkrydse 2 kandidater
Hvis medlemskabet er udvidet med et husfællemedlem, så har husfællen også mulighed for at afkrydse 2 kandidater.

Det er så ærgerligt hvis din stemme ikke er gyldig.

Tak fordi du stemmer for din klub.

Hilsen Bestyrelsen