Nyheder

Ny bestyrelse og ny formand

På klubbens generalforsamling i Korsør, lørdag 6 april. valgtes der to nye bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Dorte Madsen som ny formand.

I bestyrelsen er nu
Dorte Madsen, formand
Anette Englykke, næstformand, ansvarlig for lokalrepræsentanterne
Malene Thorup Pedersen, kasserer
Ulla Rosendal, sekretær
Jan Jacobsen, bestyrelsesmedlem

Suppleanter er
Vif Videler, 1. suppleant
Poul Melbye, 2. suppleant

Siden med bestyrelsen er blevet opdateret; bestyrelsen