Nyheder

Fra den tilbageblevne bestyrelse

Kære medlem

Som det har kunnet læses på diverse Facebook opslag på det seneste så har Dorthe, Anette, Ulla og Vif desværre valgt at trække sig fra deres engagement i OES Klubben.
Det er vi – den tilbageblevne bestyrelse af Malene, Jan og Poul rigtig ærgerlige over.

Vi vil gerne sige dem stort tak for det arbejde de hidtil har lagt i klubben og det er klart at de efterlader et hul i forhold til klubbens mange aktiviteter.

Vi vil gøre vores bedste for at klubben også fortsat er ligeså aktiv til gavn for medlemmerne og vores skønne hunde, men det er også et arbejde som vi hverken kan eller må gøre uden ekstra hjælp fra flere medlemmer.

Vores vedtægter beskriver heldigvis en situation som denne ret godt og der er nu, som vedtægterne beskriver, nedsat en valgbestyrelse der tager sig af det formelle. Inden ret længe følger en beskrivelse af denne og hvad de næste opgaver og formalia er.

Her vil blot benytte lejligheden til at opfordre interesserede til at melde sig til at tage del i foreningens arbejde. Selvom det måske ikke altid virker sådan så er det faktisk et givende og hyggeligt at engagere sig i klubben

Malene, Jan og Poul