Nyheder

Vedtægter opdateret

På generalforsamlingen den 6. april 2019 var der et forslag om at ændre valgperiode fra 3 til 2 år jf. vedtægternes §8. Gerneralforsamlingen stemte for og derfor har ændringen været ude til godkendelse hos medlemmerne.

Deadline for modtagelse af stemmer var 1.7.2019 og de skulle sendes til klubbens revisor Birgitte Schjøth. Den 6.7.2019 foretog vi optælling af stemmerne hos klubbens kasserer Malene Thorup Pedersen. Tilstede var: Birgitte Schjøth, kasserer Malene Thorup Pedersen, Formand Dorthe Madsen.

Der var indkommet 21 kuverter hvor 33 medlemmer kunne afgive stemmer.
De fordelte sig således:
JA = 26
NEJ = 7
Ingen ugyldige

Ændringsforslaget er således vedtaget af medlemmerne i OES klubben.

De opdaterede vedtægter kan ses her