Nyheder

Fra den nye bestyrelse

Klubben har nu igen og en fuld bestyrelse og vi glæder os til at gå i gang med arbejdet til glæde for os alle og ikke mindst alle vores dejlige hunde. Vi er meget glade for den store opbakning til klubben vi har set og hørt fra medlemmerne i den seneste tid og det har kun bestyrket os i at OES klubben er fuld af engagerede medlemmer, der vil det bedste for klubben og sikrer at vi kan fortsætte med det store aktivitetsniveau vi har.

Vi har i sagens natur ikke nået meget endnu, men har dog foretaget en foreløbig konstituering (foreløbig, da Malene pt er bortrejst og ikke kunne deltage ved konstitueringen og vores første snak).

Den ser ud som følger
Formand Bjarne Olsen
Næstformand og ansvarlig for kontakt til udvalgene Jan Jacobsen
Kasserer Malene Thorup Pedersen
Sekretær Mogens Hansen
Bestyrelsesmedlem med ansvar for kommunikation og OES Bladet Poul Melbye.

Der ligger nogle umiddelbare opgaver foran os som vi straks gå i gang med, herunder at få sat gang i næste nummer af OES Bladet.

Samtidig er vi meget åbne overfor ønsker og input fra medlemmerne så hvis du sidder med nogle spørgsmål, emner du synes vi skal tage op eller gode ideer til aktiviteter (for hele klubben eller for dit lokalområde) så tag endelig fat i os i bestyrelsen.

Mere følger når vi har haft det første rigtige bestyrelsesmøde.

Bjarne, Jan, Mogens, Poul (og Malene)