Nyheder

Ny bestyrelse valgt

Valgbestyrelsen holdt møde fredag 29/8 hos Birgitte Schjøth for at få afsluttet valget til ny bestyrelse.

Valgbestyrelsen, herunder foreningens revisorer, kunne konstatere at der var indkommet 35 stemmesedler indenfor fristen og at de fordelte sig med;
34 stemmer på Bjarne Olsen,
25 stemmer på Mogens Hansen,
6 stemmesedler var blanke,
3 stemmesedler var ugyldige.

Det betyder at Bjarne Olsen og Mogens Hansen er valgt til bestyrelsen og at Bjarne indtræder i Dorthe Madsens valgperiode, der løber til generalforsamlingen 2021 og Mogens indtræder i Anette Englykkes valgperiode, der løber til generalforsamlingen 2020.

Klubben har således igen en fuld bestyrelse og kan overgå til en almindelig hverdag og valgbestyrelsen har afsluttet sit arbejde.