Nyheder

Generalforsamlingen udskudt

Kære medlemmer

Vi har modtaget meddelelse fra Nyborg Idræts- og Fritidscenter om, at centeret er lukket ned, foreløbig i 14 dage, på grund af situationen mht. Corona-virus, hvorfor klubbens generalforsamling lørdag, den 28. marts 2020 udskydes.

Bestyrelsen var selv i gang med at arbejde for flytningen af klubbens generalforsamling pga. Corona-virus, som udgør en sundhedsmæssig risiko og gør afholdelse betænkelig/uforsvarlig.

DKK er af den opfattelse, at specialklubberne kan aflyse og dermed udsætte eventuelle arrangementer pga. force majeure, selv om det fremgår af vedtægterne eller andre regler, at arrangementet skal afholdes inden en bestemt frist, f.eks. generalforsamlinger eller repræsentantskabsmøder

Vi indkalder til ny generalforsamling snarest, når situationen er afklaret, med mindst 3 ugers varsel.

DKK opfordrer i øvrigt alle kredse, lokalforeninger og specialklubber til at aflyse al træning, foredrag, kurser, skuer og udstillinger samt evt. andre typer arrangementer resten af marts måned 2020.

Med venlig hilsen

Old English Sheepdog Klubben
v/Bjarne Olsen
Formand