Nyheder

Nyt fra DKK om udstillinger

For at få gang i udstillingerne på bagsiden af Corona arbejder DKK’s udstillingsudvalg på at afholde 3 lidt særlige udstillinger i efteråret.

På disse udstillinger er der adgangsbegrænsning, og grupperne er fordelt i 6 separate sektioner, som kører over 3 dage opdelt på formiddag og eftermiddag. Dvs. der afvikles i princippet 6 separate gruppeudstillinger pr. udstillingsweekend.

Vi har været nødt til at lægge disse udstillinger på weekender, hvor vi godt ved, at mange specialklubber også har planlagt udstillinger. Det er vi kede af, men vi har ikke haft andre muligheder.

For at genere specialklubberne mindst muligt har vi kigget på udstillingskalenderen i hundeweb og forsøgt at fordele grupperne på DKK’s udstillinger, så de i mindst muligt omfang ligger på samme dag som specialklubbernes udstillinger, men vi har desværre ikke fuldstændigt kunnet undgå sammenfald.

Det drejer sig om følgende weekender:

4.-5.-6. september i Vejen (eller alternativt sted)
Fredag formiddag: Gruppe 4 + 5
Fredag eftermiddag: Gruppe 6 + 8
Lørdag formiddag: Gruppe 3 + 7
Lørdag eftermiddag: Gruppe 9
Søndag formiddag: Gruppe 1 + 10
Søndag eftermiddag: Gruppe 2

18.-19.-20. september i Ballerup
Fredag formiddag: Gruppe 2
Fredag eftermiddag: Gruppe 1 + 10
Lørdag formiddag: Gruppe 6 + 8
Lørdag eftermiddag: Gruppe 4 + 5
Søndag formiddag: Gruppe 9
Søndag eftermiddag: Gruppe 3 + 7

2.-3.-4. oktober i Roskilde (eller alternativt sted)
Fredag formiddag: Gruppe 3 +7
Fredag eftermiddag: Gruppe 9
Lørdag formiddag: Gruppe 1 + 10
Lørdag eftermiddag: Gruppe 2
Søndag formiddag: Gruppe 6 + 8
Søndag eftermiddag: Gruppe 4 + 5

I de tilfælde, hvor vi ikke har kunnet undgå sammenfald med en specialklubudstilling, beder vi de aktuelle klubber om at overveje, om jeres arrangement evt. kan rykkes en dag frem eller tilbage, så vi undgår sammenfald. Kan dette lade sig gøre, vil det jo være dejligt for deltagerne.

Mange detaljer om DKK’s udstillinger er ikke på plads endnu, og derfor kan man endnu ikke tilmelde til disse 3 udstillinger. Yderligere info følger, når tilmeldingen åbner.

Rigtig god Skt. Hans!

Med venlig hilsen/Best regards

DANSK KENNEL KLUB