Nyheder

August udgaven af bladet

Desværre med stor forsinkelse, primært grundet i it-bøvl med opsætningen, følger her august nummeret af bladet. Læs det her

Dette nummer er kun elektronisk