Nyheder

Indkaldelse af forslag og kandidater til Generalforsamling 2021

Indkaldelse af forslag til
ordinær generalforsamling 2021

Generalforsamlingen afholdes denne gang i Nyborg
Ifølge klubbens vedtægter skal bestyrelsen senest den 1. december bekendtgøre navnene på de afgående bestyrelsesmedlemmer samt oplyse, om de pågældende er villige til genvalg.

Der skal i 2021 vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg for en ny 2-årig periode er:

Bjarne S. Olsen (genopstiller ikke)
Malene Thorup Pedersezn (genopstiller ikke)

Har du lyst til og interesse i at gøre et stykke arbejde for din klub, vil vi hermed opfordre dig til at stille op til bestyrelsesvalget.
Send bestyrelsen et par ord om dig selv og dit liv med din OES og lidt om, hvad du kan bidrage bestyrelsesarbejdet med. Vedlæg gerne et selvportræt til brug i Bladet.

Du skal altid være velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen for at høre, hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen eller at være suppleant.

Forslag til nye kandidater samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være klubbens sekretær i hænde senest den 10. januar 2021.

På bestyrelsens vegne
Birthe Brolykke
Sekretær