Arrangementer, Nyheder

Generalforsamlingen flyttes til ny dato

Som følge af den uafklarede coronasituation, herunder manglende ændring af forsamlingsforbuddet, har bestyrelsen besluttet at udskyde OES Klubbens ordinære generalforsamling fra søndag den 11. april 2021 til lørdag den 29. maj 2021.

Bestyrelsen har fundet, at afholdelsen af generalforsamlingen virtuelt kunne være forbundet med store vanskeligheder.

Generalforsamlingen afholdes stadig i

Nyborg Idræts. & Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800. kl. 13.00

Dagsorden Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Kontrol af indvarslingens lovlighed
 4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende
 5. Valg af 2 stemmetællere
 6. Bestyrelsens beretninger for henholdsvis 2019 og 2020, herunder udvalg
 7. Beretning 2019
 8. Beretning 2020
 9. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for henholdsvis 2019 og 2020til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed (descharge)
   1. Regnskab 2019
   2. Regnskab 2020
 1. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år – Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 2. Behandling af indkomne forslag
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. –  Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
   1. Uændret
 1. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
 2. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år
 3. Eventuelt

 

Bemærk, at dagsorden er tydeliggjort f.s.v.,a.å behandlingen af bestyrelsens beregninger og regnskab.

Stemmesedler til årets bestyrelsesvalg skal stadig sendes til klubbens revisor Birgitte Schjøth, senest den 11. april eller medbringes og afleveres inden start af generalforsamlingen den 29. maj 2021.

Af hensyn til bespisningen på generalforsamlingen bedes venligst tilmelde jer til Biirthe Brolykke

shagarag@post4.tele.dk.

 

Bjarne Olsen

Formand