Nyheder

Beretninger til årets generalforsamling

Her findes de to numre af OES bladet fra 2020 og 2021 hvor beretninger og regnskab er optrykt. Beretning fra lokalrepræsentanterne og sundhedsudvalget var ikke kommet med i OES Bladet februar 2021 og er derfor også med her

Beretninger fra 2019 kan læses i dette nummer af bladet

Beretninger fra 2020 kan læses i dette nummer af bladet

Beretning fra sundhedsudvalget 2020 kan læses her

Beretning fra lokalrepræsentanterne 2020 kan læses her