Nyheder

VIGTIGT!! Vedr Generalforsamlingen den 29 maj 2021

OBS!     VIGTIGT!     OBS!

Vedr. OES Klubbens Generalforsamling den 29. maj 2021 i Nyborg.

I skrivende stund er der stadig gældende afstandskrav, som betyder, at der er begrænset plads i de lokaler, som Idrætscentret i Nyborg har til rådighed. Vi har naturligvis forsøgt at finde et større lokale i Nyborg, hvilket har vist sig meget vanskeligt.

Derfor er det ABSOLUT NØDVENDIGT for medlemmerne, at tilmelde sig, så vi ved, hvor mange, der kommer til Generalforsamlingen. I øjeblikket er der desværre også andre restriktioner/krav, som skal følges, bl.a. mundbind når man står og går samt coronapas.

Den 21. maj håber vi, at der sker yderligere lempelser i Corona-restriktionerne. Ændringer vil blive meldt ud på klubbens hjemmeside og i facebook gruppen hurtigst muligt.

Vi henstiller til, at kun én person pr. husstand melder sig til Generalforsamlingen.

Ifølge klubbens vedtægter § 13, stk. 3 kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Vi har spurgt vor dirigent om der i anledning af Corona-situationen kunne gives tilladelse til at give fuldmagt, men det har hun sagt nej til. Det beklager vi. Vi håber i stedet på det bedste den 21. maj.

TILMELDING til Generalforsamlingen skal ske SENEST ONSDAG DEN 19. MAJ til Birthe Brolykke, på e-mail shagarag@post4.tele.dk

Venlige hilsener

Bestyrelsen for OES Klubben