Arkiv - Arrangementer

Generalforsamlingen flyttes til ny dato

Som følge af den uafklarede coronasituation, herunder manglende ændring af forsamlingsforbuddet, har bestyrelsen besluttet at udskyde OES Klubbens ordinære generalforsamling fra søndag den 11. april 2021 til lørdag den 29. maj 2021.

Bestyrelsen har fundet, at afholdelsen af generalforsamlingen virtuelt kunne være forbundet med store vanskeligheder.

Generalforsamlingen afholdes stadig i

Nyborg Idræts. & Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800. kl. 13.00

Dagsorden Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Kontrol af indvarslingens lovlighed
 4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende
 5. Valg af 2 stemmetællere
 6. Bestyrelsens beretninger for henholdsvis 2019 og 2020, herunder udvalg
 7. Beretning 2019
 8. Beretning 2020
 9. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for henholdsvis 2019 og 2020til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed (descharge)
   1. Regnskab 2019
   2. Regnskab 2020
 1. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år – Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 2. Behandling af indkomne forslag
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. –  Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
   1. Uændret
 1. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
 2. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år
 3. Eventuelt

 

Bemærk, at dagsorden er tydeliggjort f.s.v.,a.å behandlingen af bestyrelsens beregninger og regnskab.

Stemmesedler til årets bestyrelsesvalg skal stadig sendes til klubbens revisor Birgitte Schjøth, senest den 11. april eller medbringes og afleveres inden start af generalforsamlingen den 29. maj 2021.

Af hensyn til bespisningen på generalforsamlingen bedes venligst tilmelde jer til Biirthe Brolykke

shagarag@post4.tele.dk.

 

Bjarne Olsen

Formand

 

 

AFLYSNING – Juleudstillingen 28 november 2020

Sundhed og sikkerhed for OES Klubbens medlemmer kommer i første række, derfor
er det med stor beklagelse, at vi desværre må aflyse juleudstillingen i år.

De fortsat høje smittetal betyder, at vi ikke længere tror på, at forsamlingsloftet vil
blive hævet igen allerede om knapt en måned.

Alle, som har tilmeldt sig udstillingen, får naturligvis refunderet det indbetalte gebyr.

Vi håber virkelig, at denne Covid-19 situation snart vil blive bedre, så vi igen kan
mødes til Klubbens arrangementer.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Husk Juleudstillingen – tilmelding senest 25/10

Velkommen til Juleudstilling i Ejby
Lørdag 28 november
Ejby Hallen, Lille Skensved

BEMÆRK: På grund af de rådende restriktioner for at begrænse smitten af Covid-19 vil arrangementet blive ændret og underlagt regler. Udstillingsudvalget vender snarest tilbage med præcist hvordan arrangementet bliver afviklet, men der bliver en udstilling!

 

Lørdag den 28. november byder OES Klubben i Danmark, hjertelig velkommen
til dette års traditionsrige Juleshow og Julefrokost, og nu tilbage i den
velkendte Ejby Hal ved Lille Skensved.

Et smukt pyntet lokale, blid julemusik, salg af hjemmebag, kaffe/thé, det store Julelotto, den lille men spændende OES shop og naturligvis smukke præmier til alle deltagende hunde. Vi håber, at se rigtig mange dejlige OES’ere sammen med deres stemningsfulde ejere.

Dagen afsluttes med en lille lækker hjemmelavet julebuffet til en pris af 75 kr inkl. en snaps ( tilmelding til Birthe Brolykke: shagarag@post4.tele.dk og betaling kontant på dagen eller direkte til klubbens bankkonto: 5016-1126086 )

Det er også en stor glæde i år at kunne præsentere julens specialdommer, Lisa
Thielfoldt Nielsen / Kennel Danish Delight, som på dagen får sin debut på dansk jord som autoriseret dommer for vores race. Så lad os byde Lisa rigtig hjertelig velkommen i ringen og støt op om OES Klubbens Juleshow

Tilmelding via Hundeweb – senest 25/10

AFLYST – Julegåtur i Ålborg

Julegåtur i Ålborg 

Lørdag d. 12. December kl 11.00

Vi mødes ved Ålborg kultur og kongres center`s parkeringsplads..
Går en tur gennem de smukt pyntede gader i byen, gennem gågaden, hvor vi viser vores skønne race frem..
Klubben er vært ved et glas gløgg eller lignende og hvad restriktionerne nu tillader.
Jeg håber at mange vil møde op til et par hyggelige timer..
I må gerne melde til så vi ved hvor mange der kommer
Tilmelding til Birgit 60 85 29 96 ….

AFLYST – Juletur i København

AFLYST!!

Den Traditionelle Juletur
I københavns gamle hyggelige gader
Torsdag den 17. december kl. 18.00
Mødested: Nørreport station

Endnu et år med dette afbræk i juleracet i selskab med din dejlige OES og en masse andre juleglade mennesker.

Hvordan det præcis bliver i år ved vi ikke rigtig endnu, men mon ikke vi endnu engang møder masser af mennesker, der gerne vil hilse på vores dejlige hunde mens vi stille og roligt trisser ned af Strøget? 

Vel mødt
Charlotte Uhrback og Malene Thorup Pedersen

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50 51 52 >>