Arkiv - Nyheder

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Hermed genindkaldes der til

OES KLUBBEN I DANMARKS ordinære Generalforsamling 2020

Søndag 27. september 2020 kl. 13

I Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Kontrol af indvarslingens lovlighed
 4. Kontrol afstemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende
 5. Valg af 2 stemmetællere
 6. Bestyrelsens beretning, herunder udvalg
 7. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed (decharge)
 8. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år. Der kan ikkeforetages afstemninger under dette punkt
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Der kan ikkeforetages afstemninger under dette punkt
 11. Fastsættelse af kontingentfor det kommende år
 12. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
 13. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år
 14. Eventuelt

På valg til bestyrelsen er der jævnfør vedtægterne et medlem for en to årig periode samt to suppleanter. Bestyrelsen har indenfor fristen for tilmelding (10. januar) af kandidater modtaget en kandidat (Birthe Brolykke) som herved er valgt.

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen

Information om nordisk udstilling i Brørup 26. sep.

Der åbnes for tilmelding til den nordiske udstilling i Brørup på hundeweb som følger:

Brørup Interval 1 (Gr. 1 + 6 + 8) onsdag 22.07.2020 kl. 16.00

Dommer: Gianni Fulgenzi / Italien

Seneste tilmeldingsfrist er 24.08.2020 kl. 23.59, med mindre max. antal opnås inden da.

Der er begrænsning på 450 hunde på hvert interval. Bemærk, at der må max være 1 deltagende person pr. tilmeldt hund. Ved handicap der kræver hjælper, skriv venligst til: formand@dkk-kreds4.dk

Sommerudstillingen 2. august

Søndag den 2. august kl. 10.00 afholdes Sommerudstillingen på de store udendørs arealer ved Nyborg Idrætscenter, Storebæltsvej 13

For at kunne deltage på denne udstilling, bedes følgende retningslinjer overholdes på hele udstillingsområdet hele dagen:

 • Max. 1-2 personer pr. tilmeldt hund tilladt på udstillingsområdet
 • Teltopsætning skal følge vedhæftede tegning og min. 1 meters afstand pr. telt
 • Ingen udstiller må træde ind i ringen før de er kaldt ind
 • Afstand mellem dommer og handler af den hund der bedømmes, skal være mindst 1 meter
 • Handleren fremviser selv hundens bid og tænder
 • Medbring egen håndsprit
 • Tag hensyn til alle deltagere, hold afstand og vis tålmodighed
 • Udstillingen annonceres ikke lokalt og er ikke åbent for publikum

For at tage hensyn og vise respekt overfor hinanden, vil denne udstillingen ”kun” have elektronisk katalog, og som vil være offentligt søndag morgen kl. 08.00.

Parring

Parring er foretaget mellem
Far:  SE51475/2017
The River Walléys Leffe Baronial
HD: B
Fri for arvelig katarakt og PRA
Mor: DK19668/2016
My Beautiful Butterfly Kisses
HD: B
Fri for arvelig katarakt og PRA
Hvalpe forventes omk. 4.september 2020.
Kennel My Beautiful
Dorthe Madsen
Rørbækvej 1A
2730 Herlev
Tlf.: 40415447

Dommerændring Nyborg 2/8

Den græske dommer Mr. Lykos Zouboulidis har desværre meldt afbud i dag. Han kan ikke komme hjem da hans fly ud af Danmark er annulleret og samtidig er han bekymret for sit helbred. Istedet byder vi velkommen til den danske dommer Morten Matthess som vi håber alle vil tage godt imod.

 << 1 2 3 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 77 78 79 >>