Arkiv - Nyheder

VIGTIGT NYT om vores Sommerudstiling/Special Show den 5. juni 2021

VIGTIGT NYT om vores Sommerudstiling/Special Show den 5. juni 2021

Endnu en gang driller Corona-situationen os, og vi har desværre været nødt til at lave endnu en dommerændring.

Den inviterede italienske dommer, Susanna Malacrida, har været nødt til at aflyse på grund af Corona-situationen i Italien og de meget usikre rejseregler.

Nedenfor finder du den opdaterede invitation til udstillingen. Skulle der ske yderligere ændringer, vil det straks blive meldt ud her på hjemmesiden og i Facebook gruppen.

 

Velkommen til Special Show og Sommerudstilling 2021

Dato:               Lørdag den 5. juni 2021

Sted:                Ryslinge Hallen, Ellehavevej 1, 5856 Ryslinge

Dobbeltudstilling, udendørs, med chance for 2 x Certifikat

Klubudstillingen dømmes om formiddagen (udstilling 1 på Hundeweb) af:

Jesper Ravn, DK

og Special Show’et dømmes om eftermiddagen (udstilling 2 på Hundeweb) af:

Lisa Thielfoldt Nielsen, DK

Deadline via www.hundeweb.dk senest den 1. maj. Der kan på Hundeweb tilmeldes i følgende klasser: Baby, Hvalp, Junior, Mellem, Åben, Champion og Veteran, Parklasse samt Opdræts- og Avlsklasse og Juniorhandling.

Desuden kan der tilmeldes i følgende uofficielle klasser: Barn & Hund (2-10 år) 50 kr. og Nedklippet klasse 150 kr.  Tilmelding til disse uofficielle klasser skal ske direkte pr. mail til Ada Bentivenga. Deadline til disse klasser er ligeledes den 1. maj.

Gæstehunde er velkomne og gratis, husk blot at medbringe vaccinationspapirer.

Ryslinge Hallen har et cafeteria, hvor der dagen igennem kan købes mad og drikkevarer.

Kataloget vil være online på dagen, og ønsker man en annonce i kataloget skal den sendes færdigopsat og klar til trykning til Ada Bentivenga senest den 1. maj. Priserne er 125 kr. for 1/1 side og 75 kr. for ½ side.

OES Klubbens ordning, hvor nye medlemmer/bladmodtagere gratis kan deltage på én af klubbens egne udstillinger i baby- eller hvalpeklasse er fortsat gældende. Bestyrelsen har besluttet, at de nye medlemmer/bladmodtagere, som på grund af aflyste klubudstillinger i 2020, og ændret dato for Special Show’et, ikke har været i stand til at benytte sig af tilbuddet, ekstraordinært gratis kan tilmelde sig én af dette års klubudstillinger, også selv om hvalpen er blevet for gammel til baby- eller hvalpeklassen. For at holde katalognummerrækkefølgen bedes man i dette tilfælde tilmelde sin hund normalt på Hundeweb, sende en mail til Birthe Brolykke med navn og konto nr., og gebyret vil derefter blive refunderet af OES Klubben.

Vi håber stadig, at det vil lykkes endelig at få gennemført en udstilling og ser frem til en dejlig dag på Fyn med vore medlemmer og jeres dejlige hunde.

På gensyn den 5. juni 2021.

Udstillingsudvalget

Birthe Brolykke                              Ada Bentivenga                                     Jan og Maria Jacobsen

shagarag@post4.tele.dk              sambada@hotmail.com                          sildal40@yahoo.dk

 

Velkommen til Special Show og Sommerudstilling 2021

Velkommen til Special Show og Sommerudstilling 2021

Dato:               Lørdag den 5. juni 2021

Sted:                Ryslinge Hallen, Ellehavevej 1, 5856 Ryslinge

Dobbeltudstilling, udendørs, med chance for 2 x Certifikat

Special Show’et dømmes om formiddagen (udstilling 1 på Hundeweb) af:

Susanna Malacrida, Italien

og klubudstillingen om eftermiddagen (udstilling 2 på Hundeweb) af vores egen

Lisa Thielfoldt Nielsen

Deadline via www.hundeweb.dk senest den 1. maj. Der kan på Hundeweb tilmeldes i følgende klasser: Baby, Hvalp, Junior, Mellem, Åben, Champion og Veteran, Parklasse samt Opdræts- og Avlsklasse og Juniorhandling.

Desuden kan der tilmeldes i følgende uofficielle klasser: Barn & Hund (2-10 år) 50 kr. og Nedklippet klasse 150 kr.  Tilmelding til disse uofficielle klasser skal ske direkte pr. mail til Ada Bentivenga. Deadline til disse klasser er ligeledes den 1. maj.

Gæstehunde er velkomne og gratis, husk blot at medbringe vaccinationspapirer.

Ryslinge Hallen har et cafeteria, hvor der dagen igennem kan købes mad og drikkevarer.

Kataloget vil være online på dagen, og ønsker man en annonce i kataloget skal den sendes færdigopsat og klar til trykning til Ada Bentivenga senest den 1. maj. Priserne er 125 kr. for 1/1 side og 75 kr. for ½ side.

OES Klubbens ordning, hvor nye medlemmer/bladmodtagere gratis kan deltage på én af klubbens egne udstillinger i baby- eller hvalpeklasse er fortsat gældende. Bestyrelsen har besluttet, at de nye medlemmer/bladmodtagere, som på grund af aflyste klubudstillinger i 2020, og ændret dato for Special Show’et, ikke har været i stand til at benytte sig af tilbuddet, ekstraordinært gratis kan tilmelde sig én af dette års klubudstillinger, også selv om hvalpen er blevet for gammel til baby- eller hvalpeklassen. For at holde katalognummerrækkefølgen bedes man i dette tilfælde tilmelde sin hund normalt på Hundeweb, sende en mail til Birthe Brolykke med navn og konto nr., og gebyret vil derefter blive refunderet af OES Klubben.

Vi håber, at det vil lykkes endelig at få gennemført en udstilling og ser frem til en dejlig dag på Fyn med vore medlemmer og jeres dejlige hunde.

På gensyn den 5. juni 2021.

Udstillingsudvalget

Birthe Brolykke                               Ada Bentivenga                                     Jan og Maria Jacobsen

shagarag@post4.tele.dk              sambada@hotmail.com                          sildal40@yahoo.dk

Generalforsamlingen flyttes til ny dato

Som følge af den uafklarede coronasituation, herunder manglende ændring af forsamlingsforbuddet, har bestyrelsen besluttet at udskyde OES Klubbens ordinære generalforsamling fra søndag den 11. april 2021 til lørdag den 29. maj 2021.

Bestyrelsen har fundet, at afholdelsen af generalforsamlingen virtuelt kunne være forbundet med store vanskeligheder.

Generalforsamlingen afholdes stadig i

Nyborg Idræts. & Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800. kl. 13.00

Dagsorden Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Kontrol af indvarslingens lovlighed
 4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende
 5. Valg af 2 stemmetællere
 6. Bestyrelsens beretninger for henholdsvis 2019 og 2020, herunder udvalg
 7. Beretning 2019
 8. Beretning 2020
 9. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for henholdsvis 2019 og 2020til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed (descharge)
   1. Regnskab 2019
   2. Regnskab 2020
 1. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år – Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 2. Behandling af indkomne forslag
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. –  Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
   1. Uændret
 1. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
 2. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år
 3. Eventuelt

 

Bemærk, at dagsorden er tydeliggjort f.s.v.,a.å behandlingen af bestyrelsens beregninger og regnskab.

Stemmesedler til årets bestyrelsesvalg skal stadig sendes til klubbens revisor Birgitte Schjøth, senest den 11. april eller medbringes og afleveres inden start af generalforsamlingen den 29. maj 2021.

Af hensyn til bespisningen på generalforsamlingen bedes venligst tilmelde jer til Biirthe Brolykke

shagarag@post4.tele.dk.

 

Bjarne Olsen

Formand

 

 

Ny parring

Parring foretaget mellem

Far: DK09428/2015
Danish Delight Viceroy
HD: A
Fri for arvelig katarakt og PRA

Mor: DK14645/2016
Danish Delight Yasmina
HD: B
Fri for arvelig katarakt og PRA

Hvalpe forventes ca. 24/4 2021

Kennel Danish Delight
Birgitte Schjøth
Firkløvervej 2
4623 Lille Skensved
Tlf.: 28445258
birgitte@danish-dellight.dk

Aflysning af julegåtur i Ålborg

Grundet at Corona smitten nu igen stiger, aflyser vi gåtur i Ålborg d. 12/12 2020.
Ærgerligt, men vi prøver igen til næste år…
Rigtig god jul til alle

Birgit Larsen

 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 77 78 79 >>