Arkiv - Nyheder

Generalforsamlingen flyttes til ny dato

Som følge af den uafklarede coronasituation, herunder manglende ændring af forsamlingsforbuddet, har bestyrelsen besluttet at udskyde OES Klubbens ordinære generalforsamling fra søndag den 11. april 2021 til lørdag den 29. maj 2021.

Bestyrelsen har fundet, at afholdelsen af generalforsamlingen virtuelt kunne være forbundet med store vanskeligheder.

Generalforsamlingen afholdes stadig i

Nyborg Idræts. & Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800. kl. 13.00

Dagsorden Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Kontrol af indvarslingens lovlighed
 4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende
 5. Valg af 2 stemmetællere
 6. Bestyrelsens beretninger for henholdsvis 2019 og 2020, herunder udvalg
 7. Beretning 2019
 8. Beretning 2020
 9. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for henholdsvis 2019 og 2020til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed (descharge)
   1. Regnskab 2019
   2. Regnskab 2020
 1. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år – Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 2. Behandling af indkomne forslag
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. –  Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
   1. Uændret
 1. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
 2. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år
 3. Eventuelt

 

Bemærk, at dagsorden er tydeliggjort f.s.v.,a.å behandlingen af bestyrelsens beregninger og regnskab.

Stemmesedler til årets bestyrelsesvalg skal stadig sendes til klubbens revisor Birgitte Schjøth, senest den 11. april eller medbringes og afleveres inden start af generalforsamlingen den 29. maj 2021.

Af hensyn til bespisningen på generalforsamlingen bedes venligst tilmelde jer til Biirthe Brolykke

shagarag@post4.tele.dk.

 

Bjarne Olsen

Formand

 

 

Ny parring

Parring foretaget mellem

Far: DK09428/2015
Danish Delight Viceroy
HD: A
Fri for arvelig katarakt og PRA

Mor: DK14645/2016
Danish Delight Yasmina
HD: B
Fri for arvelig katarakt og PRA

Hvalpe forventes ca. 24/4 2021

Kennel Danish Delight
Birgitte Schjøth
Firkløvervej 2
4623 Lille Skensved
Tlf.: 28445258
birgitte@danish-dellight.dk

Aflysning af julegåtur i Ålborg

Grundet at Corona smitten nu igen stiger, aflyser vi gåtur i Ålborg d. 12/12 2020.
Ærgerligt, men vi prøver igen til næste år…
Rigtig god jul til alle

Birgit Larsen

Nyt nummer af bladet – ny redaktør søges

Det kræver ikke en skarp læser at konstatere at oktobernummeret aldrig kom på gaden – på nuværende tidspunkt er der ikke meget andet at gøre ved det end at komme med en stor beklagelse.
Vi har nu arbejdet nu på et dobbeltnummer der ligger i postkasserne inden jul – det er sendt til trykkeriet den 7/12 og som så selvfølgelig også erstørre nu det er et dobbeltnummer.
Samtidig har Poul meddelt at han ønsker at stoppe som redaktør, så vi søger nu en ny der har lyst til at påtage sig dette hverv. Skulle du have lyst er du meget velkommen til at tage fat i bestyrelsen – og Poul har lovet at hjælpe med overgangen.
Læs det nye nummer her

Juletur- aflyst – og nytårstur i København / Ishøj

Grundet COVID19 og de nu yderligere restriktioner i Københavnsområdet, kan vi desværre ikke afholde vores årlige jule gåtur på Strøget i København.

Vi håber dog fortsat at kunne afholde vores nytårs gåtur på Ishøj strand, som er planlagt til lørdag den 9. januar 2021. Vi vender tilbage med yderligere information omkring dette senere, og vil selvfølgelig kun afholde gåturen, hvis det kan lad sig gøre ifht. gældende restriktioner til den tid.

Vi håber at have mulighed for at se jer alle til en masse hyggeligere turer og arrangementer i 2021 – men indtil da må vi ”nøjes” med at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.

 

Mange hilsner og på gensyn i 2021

Malene og Charlotte

lokalrepræsentanter

Mail: matp@outlook.dk & uhrback@hotmail.com

Tlf.: 61 74 35 18 & 23 22 14 72

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 72 73 74 >>