Om klubben

Old English Sheepdog Klubben (OES-Klubben) i Danmark er stiftet i 1965 som en specialklub under Dansk Kennel Klub (DKK).

OES-klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Old English Sheepdog og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.”

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der sidder i en treårig valgperiode.Kassereren modtager gerne henvendelser vedrørende medlemskab eller anmodning om tilsendelse af ældre numre af klubbladet. Med det formål at støtte bestyrelsen i det daglige arbejde vedrørende f.eks. sundhed/avl, lydighed/agility og udstillinger er der nedsat et antal udvalg. Klubben har desuden tilknyttet et antal lokalrepræsentanter, der varetager medlemmernes interesser i regionerne, hvad enten det måtte dreje sig om råd og dåd med pelspleje, sociale arrangementer, ringtræning eller lydighedstræning. Disse lokalrepræsentanter kan man altid henvende sig til for at høre nærmere om aktiviteter i klubben.

Klubbens medlemsblad, OES Bladet udkommer hver anden måned og er den regelmæssige kontakt til klubbens medlemmer. Klubben administrerer en hjemmeside og en facebook-profil.