Bestyrelse

Bestyrelse

 

— Revisorer

Gyrithe Clasen
Åbakkevej 7B
2720 – Vanløse
Tel: 2177 2532
E-mail: rithe@email.dk

 

Revisor suppleant
Bjarne Schønwolf Olsen
Ellekrattet 24
Trørød 2950 Vedbæk
Tel: 2536 5502
E-mail: Bjarne.s@olsen.mail.dk