1970-1971

1970-1971 – Med Bent Bagger ved roret

Klubbens nye formand, Ebbe Ejlersen, sad kun knap et år på posten. På generalforsamlingen i oktober 1970 blev formandens beretning nedstemt “på grund af dyb splittelse mellem ham og den øvrige bestyrelse” (Birgitte Schjøth i OES-Bladet’s jubilæumsnummer 1990). I stedet overtog Bent Bagger formandsposten, Ivan Olesen blev næstformand, mens Gyda Ersgaard blev klubbens nye sekretær.

Klubbladet begyndte nu at komme ret regelmæssigt fire gange om året, og der var flere oplysende artikler for klubbens medlemmer. Journalisten og forfatterinden Karen Aaby var selv OES-ejer, og hun skrev flere små essays til bladet. Ligesom Gregers Ersgaard’s vidunderlige OES-tegninger nu muntrede bladet op.

Klubbens tredie Specialudstilling, hvortil der var tilmeldt 42 hunde, blev holdt i 1970 med Corinne Pearce fra Kennel Bumblebarn, England som dommer. I udstillingskataloget, som kostede 3 kr., optræder klubbens nuværende formand og i dag indehaver af Kennel Jolly Bear, Hans Ove Pedersen for første gang med sin åbenklasse-tæve “Dorte” (opdrætter: Tove Jon Andersen). “Det var en meget veloplagt dommer, der gik til arbejdet med stor omhyggelighed. Det var tydeligt, at mrs. Pearce fandt tæverne af bedre kvalitet end hannerne. (…) Mrs. Pearce viste tydeligt, hvilke hunde, hun foretrak, en hund af ikke for overvældende størrelse, en hund med det rigtige typepræg og god rejsning. Temperament, tænder og øjne var i orden, men dommeren ville gerne have nogle bedre pelse, hun syntes, de var for bløde” (Håndbog for Old English Sheepdogs).

Aalborg Stiftstidende bragte den 7. september 1970 en artikel med overskriften “En lådden “Plyds” blev den bedste blandt 770 hunde”. Det drejede sig om Karen Larsen’s “Takawalk Enchantment”, der blev Best In Show på DKK’s udstilling. Det var først anden gang, dette var overgået en Old English Sheepdog. Første gang var i 1960, da “Gay Roger of Dalcroy” gik af med den ærefulde sejr.

En stor del af bestyrelsens arbejde gik med planlægning af udstillinger, men der blev også tid til at arrangere de første skovture, ligesom man havde planer om at lave en årbog omfattende alle DKK-registrerede Old English Sheepdogs i Danmark med billede og stamtavle i tre generationer (årbogen blev dog ikke til noget, den blev i stedet ændret til “Håndbog for Old English Sheepdogs”; se desuden omtalen heraf i oktobernummeret).

Tre OES’er blev dansk champion i 1970: “Jolly Bears Esmeralda” (ejer: A. Christiansen/Gyda Ersgaard), “Jolly Bears Expectation” (ejer: Peter Drumm) og “Takawalk Enchantment” (ejer: Karen Larsen). Året efter fik de følgeskab af “Jolly Bears Shaggy Wonder” (ejer: M. Mewis/Knudstrup Olesen), “Jolly Bears Doolittle” (ejer: Jørn Piora), “Shaggy Wonder Stackolee” (ejer: Gyda Ersgaard) og “Jolly Bears Gabriella” (ejer: Gyda Ersgaard).

Årets Specialshow 1971 blev for første gang holdt i Jylland med mrs. K.Gibson fra England som dommer og med 36 tilmeldte hunde. Dommeren “nød at dømme vore hunde og udtaler, at hun finder standarden af de danske hunde god.” (OES-Bladet september 1971).