1975 Jubilæum

1975 – Jubilæumsåret

Klubben kunne dette år fejre sit 10års jubilæum. Det skete med en jubilæumsudstilling i Roskilde, hvortil var inviteret den engelske dommer Corinne Pearce fra Kennel Bumlebarn. Dommeren fandt, at “stort set alle hunde var velproportionerede med nogle dejlige hoveder. Alle bevægede sig udmærket, men for nogle med de for racen så bekendte trange bagben. pels og pleje for de fleste helt i orden. En gennemgående ting var tænderne. Uregelmæssig tandstilling hos næsten alle vore hunde. Ikke nogen deciderede fejl, men en ting, man bør være opmærksom på i avl. Konklusion: Fra sidste gang Mrs. Pearce dømte i Danmark (1970) og til i dag har racen forbedret sig. Man ser i dag en mere tæt og homogen hund end dengang.” (jubilæumsnummeret september 1975).

I klubbladets jubilæumsnummer kaster formanden Ivan Olesen et blik tilbage i tiden og kommer bl.a. med denne lille beretning om klubbens stifter: “Jeg kan ikke rose mig af at have kendt hr. Christiansen personligt, men mit første møde med ham skete ved en udstilling i Jylland, hvor han sad ved ringside og fulgte bedømmelserne. En farverig og temperamentsfuld person det var han. Han levede så stærkt med i bedømmelserne, at han ikke kunne dy sig for at kommentere højlydt, da han ikke var enig med dommeren, som var tysk. Det var måske lidt pinligt og aldeles utilgiveligt, men jeg synes det viser hans intense interesse for racen. det der skulle siges og gøres, det blev sagt og gjort, og det tror jeg, at O.E.S. og klubben kan være glade for i dag.”

Inspireret af andre klubber indfører OES Klubben nu et pointsystem, der skal danne grundlag for at finde årets bedst placerede udstillingshunde.

“For sjette gang nåede en racerepræsentant toppen, denne gang på udstillingen i Roskilde, hvor “Danwill Blues Darnella” blev Best In Show”. Det var i øvrigt første gang, denne tæve udstilledes.” (OES-Håndbogen).

Også på lydighedsfronten gjorde racen sig flot gældende. For første gang bestod to Old English Sheepdogs DKK’s lydighedsprøve klasse I med 1. præmier. Det drejede sig om “Danwill Blues Dizzy Girl”, der med sin fører Hans Ove Pedersen opnåede 99 point ud af 100 mulige, samt “Ch. Bombadil Pretty Polly”, der sammen med Birgitte Schjøth opnåede 98 point uf af 100 mulige.

På årets generalforsamling blev medlemsdemokratiet styrket ved, at det nu endelig blev vedtaget, at indkomne forslag til generalforsamlingen skulle offentliggøres senest ti dage inden mødets afholdelse. – Klubbens hidtidige næstformand Bent Bagger ønskede at udtræde af bestyrelsen. Hans plads overtoges af klubbens hidtidige sekretær Gyda Ersgaard. Som ny sekretær fik klubben Lis Thorup Hansen.

Den nyvalgte bestyrelse blev i slutningen af året af DKK opfordret til at tage stilling til spørgsmålet, hvorvidt halekupering skulle forbydes. “Bestyrelsen besluttede at svare DKK, at man ikke anså halekupering som dyremishandling, såfremt indgrebet kun foretages af en veterinær og inden 8 dage efter fødslen…” (Protokol for OES-Klubben 1970-79).
To hunde opnåede at blive champion dette år: ” Shaggy Dogs Olli Uff-Uff” (ejer: Inger Rasmussen) og “Danwill Blues Darnella” (ejer: Karen Larsen).
Desværre behandler OES-Håndbogen kun klubbens historie frem til og med 1975, hvorfor der nu må vinkes farvel til dette kildemateriale.