1979

1979 – Medlemstallet runder 500

Efter at den hidtidige redaktør Jørgen Brolykke havde set sig nødsaget til at droppe redaktørposten, tog Herdis Thuesen, som igennem længere tid havde været et meget energisk medlem, over. Samtidig blev udgivelserne af OES Bladet udvidet, således at bladet nu udkom seks gange om året mod tidligere fire gange.

I begyndelsen af året meddelte Gregers Ersgaard bestyrelsen, at han ville ophøre med at tegne til OES Bladet. Dette skete som en konsekvens af en uforsonlig meningsudveksling i bladet med dirigenten på den sidst afholdte generalforsamling.

Efter en ihærdig medlemshvervning bl.a. gennem kraftig annoncering i dagspressen runder medlemstallet for første gang de 500.

På OES Klubben’s egne udstillinger havde der indtil nu altid kunnet udstilles i hvalpeklasse. Men dette havde ikke været tilfældet på DKK’s udstillinger, hvilket dog blev muligt her i begyndelsen af 1979.

Af referatet fra bestyrelsesmødet i august fremgår det, at der på vinterens spindekurser, hvor man spandt af hundeuld, skulle designes og fremstilles en klubfane.

Dette års specialshow med 46 tilmeldte hunde og et publikumstal, der nåede op på over 400, blev bedømt af den engelske dommer Joan Real fra kennel Tynycoed, som placerede Ch. Audrey (opdrættet og ejet af Birgitte Schjøth og Herdis Thuesen) som Bedst i Racen. – Som noget nyt indførtes en “Barn og Hund konkurrence”, hvor det gjaldt om at vise sin hund frem så pænt som muligt og samtidig vise en god kontakt mellem fører og hund. Børnene skulle være mellem 8 og 17 år. I alt syv børn var tilmeldt, og Joan Real udvalgte Kari Gisselfeldt som vinder. – Joan Real udtalte efterfølgende bl.a., at skønt hun gav mange 2. præmier, var der ingen fremtrædende fejl blandt de udstillede hunde. “Jeg vil sammenligne Jeres hundes “sundhed” med de engelske. Mange af vore hunde er ikke perfekte – jeg har endnu til gode at finde den perfekte Bobtail! ….. Jeg er imponeret over Jeres bestræbelser på at bringe sundhed og type ind i vor dejlige race og over Jeres avlsprogrammer. Jeg tror, mange danske opdrættere med større ihærdighed prøver at avle sundhed ind i hundene, end de fleste engelske gør det.”

På dette års generalforsamling var der fremmødt 40 medlemmer. Som noget nyt i klubben blev det vedtaget, at bestyrelsen samt andre officials kunne få dækket deres kørselsudgifter. Yderligere blev der vedtaget et nyt sæt regler for klubben, som ved en senere afholdt urafstemning blev endelig godkendt. Ved bestyrelsesvalget blev bl.a. Birte Fromberg (som samme år fik godkendt sit kennelmærke Blue Berry) nyvalgt, og klubbens bestyrelse bestod herefter desuden af Richard Østergaard Mikkelsen (formand), Torben Kiersing (næstformand), Erik Juul (kasserer), Birgitte Schjøth (sekretær), Flemming Jørgensen og Hanne Rasmussen.

Efter at have været klubbens bibliotekar siden bibliotekets start i 1973 ønskede Birgitte Schjøth en afløser, og Hanne Nissen blev udpeget som ny oes-bibliotekar.

Det er tidligere blevet fortalt, hvordan Hans Ove Pedersen’s hund Dizzy i 1977 som den første OES overhovedet opnåede at blive dansk lydighedschampion. Ved De Dressur-Samarbejdende Specialklubbers sjette landkonkurrence, der dette år fandt sted i Den fynske Landsby, viste Hans Ove og Dizzy endnu engang deres suverænitet, idet Dizzy blev stævnets bedste hund og dermed landsvinder, da hun i klasse III opnåede 200 points ud af 200 mulige! (den nærmeste konkurrent -en mellempuddel – opnåede “kun” 186). I klasse II var det også en OES, der løb af med sejren, idet Johnny Skouenby’s hund Flynn vandt denne klasse. – Forøvrigt bestod Johnny Skouenby dette år lydighedsinstruktørprøven i klasse I.

Dette år kunne byde på to nye danskejede champions: Jolly bears Ursula (opdrættet og ejet af Gyda Ersgaard) og Danwill Blues Kings Comet (opdrættet og ejet af Karen Larsen).