1981

1981 – For første gang urafstemning om bestyrelsesvalget

Som nævnt ovenfor var der i klubben en del skurren/murren i krogene. Dette medførte, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne begyndte at miste lysten til at fortsætte deres arbejde, og derfor ønskede tre af dem at træde ud midt i perioden (næstformanden Torben Kiersing, Flemming Jørgensen og Hanne Rasmussen). I februarnummeret orienterede formanden, Richard Østergaard Mikkelsen om den noget spændte situation. Han skrev bl.a.:
“Som de fleste er bekendt med, nærmer vi os generalforsamlingen med hastige skridt. Det vil i år være første gang, bestyrelsesvalget foregår ved urafstemning.
I de sidste numre af bladet har jeg antydet, at der skulle vælges flere bestyrelsesmedlemmer, end der ifølge vore love stod for valg. Hvorfor så det? Og hvor mange?
Grunden til det store frafald er for alles vedkommende manglende lyst til fortsat at udføre bestyrelsesarbejde.
Da det er af stor betydning, at man har lysten for at kunne udføre det til tider meget tidskrævende arbejde, har altså flere bestyrelsesmedlemmer ønsket at trække sig tilbage.
Hvorfor har man så mistet lysten?
Det har selvfølgelig flere årsager, men mest af alt skyldes det nok den belastning, det har været, den ene gang efter den anden at modtage breve med kritik, angreb på personer, samt at man mange gange hører temmelig forvrængede og direkte usande historier om bestyrelsens arbejde, når man taler med medlemmer på udstillinger og andre steder.
Medvirkende har også været den opposition, nogle opdrættere har haft, mod bestyrelsen.”

Formanden sluttede af med at opfordre medlemmerne til at stemme på de af bestyrelsen opstillede kandidater. I alt fem bestyrelsesposter skulle besættes.

At der virkelig var grus i maskineriet, gav sig bl.a. udtryk ved, at der i samme nummer af OES Bladet var indrykket en kennelannonce fra en af klubbens kendte opdrættere, som opfordrede medlemmerne til at stemme på fire navngivne bestyrelseskandidater, som var nogle andre end de af bestyrelsen opstillede. Fronterne var således stillet skarpt op, og der kunne ikke være tvivl om, hvem formanden hentydede til i sit indlæg.

Generalforsamlingen blev afholdt i marts, og urafstemningen om bestyrelsesvalget viste en klar opbakning til den siddende bestyrelse, som fik indvalgt fire af dens opstillede kandidater, mens oppositionen fik indvalgt ét bestyrelsesmedlem. Hver af de to fløje fik valgt en suppleant. Den nye bestyrelse kom herefter til at bestå af: Richard Østergaard Mikkelsen (formand), Hanne Nissen (næstformand), Birte Fromberg (kasserer), Birgitte Schjøth (sekretær), Vera Astrup, Gregers Ersgaard og Hans Jørgen Brolykke. Erwin Gisselfeldt og Verner Thorsager var suppleanter (Da Birte Fromberg i oktober på grund af tidsnød ønskede at trække sig ud af bestyrelsen, trådte Erwin Gisselfeldt ind og overtog jobbet som klubbens kasserer). Til trods for den noget spændte stemning, der var gået forud, får man ud fra referatet af generalforsamlingen det indtryk, at mødet dog blev holdt i en positiv stemning, hvilket yderligere understregedes, da dirigenten ved mødets afslutning opfordrede forsamlingen “til at rejse sig og råbe hurra for Old English Sheepdog Klubben – hvilket skete med tre rungende HURRA’er.”

Dette års Special Show fandt sted i Næstved med Norman Harrison som dommer. Dommeren fandt, at især de unge hanner var særdeles lovende. Vinder blev Candy (opdrætter: O.A. Pedersen; ejer: Hanne og Ingrid Nissen).

For første gang så “Show of Winners” – afdansningsballet for årets absolut tophunde – dagens lys.

OES Klubben nåede dette år op på et medlemstal på hele 725, og dette tal afspejler den utrolig store popularitet, racen nød i disse år. Når man sidder og bladrer i klubbens scrapbog, kan man på de mange udklip se, hvor ofte Old English Sheepdog blev anvendt i reklameøjemed. Den dejlige, godmodige og bamsede hund er i annoncesammenhæng bl.a. blevet brugt af Mazda, Levi’s, Rank Radio, Dansk Kenel Klub, Ginger Ale, Nilfisk, Vareringen, Junckers Trægulve, Puppy Chow, Jaeger, ICI, Volvo, Wanpan Modulvarmesystem, Poggenpohl Køkkenprogram, FHC-de kreative herrefrisører, Billed-Bladet, Søndags-B.T., Simontorps, Tøj-Eksperten o.m.fl.

Men at en OES kunne bruges til meget andet end at være fottomodel, beviste Johnny Skouenby dette år, da han sammen med sin hund Biskal bestod Civilforsvarets redningshundeprøve. Det var første gang, dette var sket for en Old English Sheepdog, og begivenheden blev da også fejret i OES Bladet, som i augustnummeret dels havde Biskal på forsiden og dels bragte en omhyggelig artikel om det at være redningshund.

I slutningen af året blev Hans Ove Pedersen autoriseret lydighedsdommer også for klasse II.

Året kunne mønstre to nye danske champions: Candy (opdrætter: O.A. Pedersen; ejer: Hanne og Ingrid Nissen) og Danish Delight Bombadil (opdrætter og ejer: Birgitte Schjøth og Herdis Thuesen).