1982

1982 – Den kendte udstillingsfrokost indføres

Den kendte engelske opdrætter Jean Gould (kennel Rollingsea) var inviteret til at dømme ved dette års Special Show på Fyn. I alt 67 hunde var tilmeldt, heraf 20 hvalpe. Bedst i Racen blev Yotanka (opdrætter og ejer Anett Poulsen og jan Thulin), som yderligere på dagen fik sit sidste og afgørende certifikat og derved blev ny dansk champion. – Sidst Jean Gould dømte i Danmark var i 1977, og hun fandt, at racen havde typeforbedret sig meget: der var mange flere kompakte kroppe, bedre pelse, bedre vinkler og flere gode lige fronte. Pigmenteringen var god, og øjnene var blevet mørkere. Hun mente, at der fremover især skulle arbejdes med hovederne, som trængte til et bedre stop og bredere næsepartier.

At Hans Ove Pedersen og Dizzy stadig var i topform viste de på dette års Show Of Winners, hvor de med overbevisning vandt lydighedskonkurrencen. Blandt de øvrige deltagere var bl.a. klubbens yderst dygtige jog talentfulde uniorhandler Kari Gisselfeldt.

I forbindelse med årets generalforsamling blev Verner Thorsager og Anett Poulsen valgt ind i bestyrelsen, mens Hans Jørgen Brolykke og Hans Chr. Kjærgård blev valgt som suppleanter. Konstitueringen af bestyrelsen forblev uændret. – Hans Jørgen Brolykke trådte i efteråret ind i bestyrelsen, da Erwin Gisselfeldt på grund af tidsnød ønskede at træde ud. Kassererposten blev ved samme lejlighed overtaget af Verner Thorsager. Denne måtte dog efter et mistillidsvotum fra fem bestyrelsesmedlemmer halvanden måned senere afgive sine tillidsposter i klubben, hvorefter Birgitte Schjøth ved omkonstitueringen overtog kassererjobbet.

I OES Bladet’s oktobernummer varder et medlem, der spurgte brevkassen, hvormange OES’er der mon fandtes i Danmark, og Hanne Nissen gav et slag på tasken ved at mene, at der var omkring 2000!

Her i begyndelsen af 80’erne begyndte klubben for alvor i medlemsbladet at opfordre medlemmerne til at få deres hunds øjne undersøgt, idet vigtigheden heraf for det videre avlsarbejde blev understreget.

Klubben fik en ny autoriseret lydighedsinstruktør for klasse I, da Hans Jensen dette år færdiggjorde sin instruktøruddannelse.

I slutningen af året overtog Inge-Lise Høg Johnsen klubbens bibliotek, efter at Hanne Nissen havde haft det i en årrække.

Efter at have været medlem i to år var Lisa Thielfoldt Nielsen primus motor for indførelse af en ny tradition i klubben, nemlig fællesfrokosten på udstillingerne efter endt bedømmelse. “Udstillerne fik til opgave at medbringe forskelligt spise- og drikkeligt, som blev arrangeret på en række sammenstillede børsteborde, hvorom deltagerne, nye som gamle, samledes og bl.a. fik sig en hyggelig snak.” (Jubilæumsnummeret 1990).

Ikke mindre end seks hunde opnåede dette år at blive dansk champion: Abbydream (opdrætter og ejer: Richard Østergaard Mikkelsen), Blueacre Bump in the NIght (opdrætter: Y. Neary; ejer: Karen Larsen), danwill Blues Unusual Sweetie (opdrætter og ejer: Karen Larsen), Rollingsea Admiral Keegan (opdrætter: Jean Gould; ejer: Lene &Birte Fromberg), Some Buddy Canadian Ambassador (opdrætter: T. Carter; ejer: Birgitte Schjøth & herdis thuesen) samt Yatanka (opdrætter og ejer: Jan Thulin).