1985

1985 – Klubbens 20 års jubilæum

At hundeejere af mange (ikke-hundeejere) ind imellem opfattes som en noget speciel “race” fik måske ekstra grobund her i 1985, da man i flere lokale jyske aviser samt i Jyllands Posten og FDM’s medlemsblad “Motor” kunne læse om et noget særpræget initiativ. Det handlede i al sin “enkelhed” om, at OES Klubben’s bestyrelsesmedlem Regnar Høg Johnsen (kennel Chippy Flock) havde anskaffet sig en gammel stationcar, som han havde skåret midt over og monteret med træktøj og ny forende og på denne måde bygget en flot påhængsvogn til at transportere sine fire Old English Sheepdogs.

Der var gået kludder i dette års bestyrelsesvalg, idet der var fejl på stemmesedlen, således at valget måtte gå om. På nær en enkelt udskiftning (Anett Thulin genopstillede ikke og blev erstattet af Katty Petersen) fortsatte den gamle bestyrelse som hidtil konstitueret efter det nye bestyrelsesvalg.

Birgitte Schjøth kunne i sin formandsberetning på årets generalforsamling oplyse, at med en medlemstilgang i det forløbne år på 40, havde klubben nu 690 medlemmer.

Ved dette års Specialshow på Fyn blev de 72 tilmeldte OES’er bedømt af Norman Harrison fra kennel Fernville, som valgte Moptop’s All American Dream (ejer: Hanne og Ingrid Nielsen) som dagens bedste hund.

På grund af tidspres trådte klubbens sekretær Hans Jørgen Brolykke ud af bestyrelsen i september og blev afløst af Lone Vigand Petersen. Sekretærjobbet blev overtaget af Katty Petersen.

Årets absolutte højdepunkt var festligholdelsen af klubbens 20 års fødselsdag, som blev afholdt på Hotel Hvide Hus i Køge lørdag den 21. september, og der var mulighed for at tilmelde sig i såvel udstilling som lydighed.
På dagen kunne man vise sin hunds formåen i lydighed i såvel klasse 1, 2 som 3 under lydighedsdommer Erik Nielsen. Og for første gang i klubbens historie var der tale om DKK godkendte lydighedsprøver. Jubilæumsshow’et bød på en virkelig event på lydighedsfronten, idet det lykkedes Erik Overbye at føre sin fireårige Boganis Alexis (Shepherd) frem til et lydighedschampionat. Shepherd blev herved den tredie OES, der opnåede dette flotte resultat.

Til at bedømme hundenes eksteriør havde man inviteret den engelske dommer og opdrætter Jean Collins (kennel Jedforest), som for første gang skulle dømme i Danmark. Der var i alt tilmeldt 80 OES’er til jubilæumsudstillingen, og Jean Collins nåede frem til at kåre Danish Delight Call Me Barbara (ejer: Herdis Thuesen/Birgitte Schjøth) som bedst i racen.

Ved jubilæumsfesten glimtede formanden for klubbens lydighedsafdeling, Hans Ove Pedersen med sit fravær. Men han var lovligt undskyldt: samme aften fik han nemlig overrakt DKK’s hæderstegn for sit arbejde for DKK’s lydighedsudvalg.

Bestyrelsen havde fundet, at jubilæumsåret var en passende anledning til at udnævne tre nye æresmedlemmer. Hidtil havde klubben kun haft to æresmedlemmer, nemlig klubbens stifter A. Christiansen og dennes hustru Birthe Rosenquist, som imidlertid begge var døde. På årets generalforsamling blev Gyda Ersgaard, Karen Larsen og Herdis H. Thuesen hver valgt til nye æresmedlemmer. – I juninummeret blev de alle tre portrætterede:

“Gyda Ersgaard opdrættede sit første kuld hvalpe i 1970, overtog kennel Jolly Bear efter Christiansens (klubbens stifter; red.) i begyndelsen af 70’erne og førte den videre med stor succes. Hun har gennem årene opdrættet mange champions. Gyda kan også berømmes for sit store arbejde for sine hvalpekøbere. Hun har igennem 7 år været medlem af klubbens bestyrelse, heraf 5 som dens sekretær og et som dens næstformand. Gyda har været medlem af klubben siden sidste halvdel af 60’erne.

Karen Larsen opdrættede sit første kuld hvalpe i 1971 og førte siden sit opdræt videre under kennelnavnet Danwill Blue. Hun har gennem årene opdrættet og ejet en lang række danske og internationale champions. Hun var i 70’erne foregangskvinde inden for præsentation af OES i udstillingsringen, specielt hvad angår pelsenes istandgørelse og formning. Karen har også været medlem af klubbens bestyrelse i 2 år, samt medlem af klubben siden sidst i 60’erne.

Herdis H. Thuesen opdrættede sit første kuld hvalpe i 1970, hun opdrætter i dag OES under kennelnavnet Danish Delight. Trods et lille antal hvalpekuld, har hun opnået flere championater på sine hunde. Herdis har været medlem af klubbens bestyrelse i 5 år og derefter bladets redaktør i andre 5 år. Hun sidder i dag som medlem af et af klubbens udvalg og har også været medlem af klubben siden sidst i 60’erne.”

Aldred Neble bestod sidst på året instruktørprøven i klasse 2.

At der også kan gå politik i hundesport viste en skrivelse i november fra Dansk Kennel Klub, hvor man opfordrede til, at specialklubberne undlod at invitere dommere fra det apartheid-styrede Sydafrika.

At Old English Sheepdog var en populær race fik sit synlige bevis, da der i dette års julekalender i tv (Jul i Kikkebakke og dyrebutikken) medvirkede en OES under navnet Bella (men hvis rigtige navn var Asbjørn).

Året bragte hele fem danskejede champions: Moptop’s Son of Liberty (opdrætter: Pete & Nelson; ejere: Hanne og Ingrid Nissen), Shag-A-Rag Blue Buccaneer (opdrætter og ejere: Birthe og Jørgen Brolykke), Moptop’s All American Dream (opdrættere N & W William; ejere: Hanne og Ingrid Nissen), Danish Delight Call Me Barbara (opdrættere og ejere: Birgitte Schjøth og Herdis Thuesen), Bahlambs Bedazling Baronesse (opdrætter: Caj Haakonson; ejere: Hansen/Nielsen).