1986

1986: Årets Medlem
Hidtil var OES Bladet blevet postbesørget i kuvert, men fra og med 1986 blev bladet nu forsendt uden kuvert og med adresselabel. Denne forsen-delsesmåde indebar en besparelse for klubben, men betød samtidig, at bagsiden ikke mere som hidtil i fuldt omfang kunne bruges som en helsides annonceplads.
Til dette års Special Show var Gwen Mogford (kennel Baucott og kennel Salceri) inviteret som dommer. Det var første gang, hun skulle dømme i Danmark. Bedst i racen blev den tyske hund U-Boot aus dem Elbe-Urstromtal (ejer: R & C Abicht). Gwen Mogford udtalte bl.a. i sine dommerkom-mentarer, at hun ikke brød sig om toupering og da slet ikke på hovedet (det var så i 1986… og meget har forandret sig siden). Klubbens hidtidige kasserer Anette Fink genopstillede ikke til bestyrelsesvalget, og hendes post blev i stedet overtaget af den nyvalgte Bodil Asmussen. – I sin for-mandsberetning opfordrede Birgitte Schjøth kraftigt folk til at få deres OES undersøgt for såvel hofteledsdysplasi som øjensygdomme. Hun fandt det meget beklageligt, at så forholdsvis få hunde var blevet checket. – Desuden kunne formanden fortælle, at “i løbet af få år vil der via EF komme et halekuperingsforbud. Den eneste mulighed for at opnå dispensation er at godtgøre det som værende dyrplageri, at en OES har hale, hvilket næppe er muligt.” – Birgitte Schjøth mente, at “det vi kan og bør gøre er at begynde overvejelserne vedr. det ønskede udseende af halen.” – En diskussion som her 14 år efter stadig ikke er afsluttet.
Af et bestyrelsesreferat fra august 1985 fremgår det, at bestyrelsen havde besluttet, “at der kan udnævnes et “årets medlem”, og dette udpeges alene af formanden.” Årets medlem” er et medlem, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats i et bestemt år.” Denne flotte hædersbevisning blev for første gang manifesteret på dette års generalforsamling, da Per Kannegård blev udnævnt til årets medlem. I sin motivation fremhævede Birgitte Schjøth “Pers store arbejde for klubben med pasning af den jyske stand og hvervning af nye medlemmer, men også hans positive færden blandt klubbens medlemmer på sin altid rolige og mod alle venlige måde.”
I forbindelse med generalforsamlingen blev Hans Ove Pedersen efter bestyrelsens indstilling valgt og udnævnt til æresmedlem af klubben. Udnæv-nelsen skyldtes Hans Oves ihærdige arbejde i klubbens lydighedsafdeling. I sin takketale udtrykte Hans Ove glæde og stolthed over udnævnelsen, men gjorde dog samtidig opmærksom på, at uden hjælp og midler fra andre, bl.a. bestyrelsen, var det arbejde, han hædredes for, ikke gået.
På generalforsamlingen blev der vedtaget forskellige vedtægtsændringer, og efter en urafstemning blev klubbens nye love udsendt via medlemsbla-det i februar 1987.
I løbet af året trådte Regnar Høg Johnsen ud af bestyrelsen og i stedet indtrådte suppleanten Erwin Gisselfeldt.
I september måned fik klubben to nye lydighedsinstruktører i klasse 1, idet såvel Winnie Klarlund som Ole Bjørn Pedersen bestod den krævende prøve. Ole, som egentlig var schæferhundemenneske, blev dermed den første OES instruktør i Jylland.
Og sandelig om det ikke endnu engang lykkedes en OES at blive dansk lydighedschampion! Den 12. oktober lykkedes det Henry Høitbjerg og hans 5-årige Jolly Bears Xandra (Sandra) at opnå de tilstrækkelige point til at kunne smykke sig med denne fornemme titel. Det var den fjerde OES i rækken af lydighedschampions.
Tre danskejede OES’er blev dansk eksteriør champion i 1986: Shaggy Danes Little Shoes (opdrætter: Erik og Lissie Juul; ejer: Susanne Tvede-brink); Free Style’s Call Girl (opdrætter: Richard Østergaard Mikkelsen; ejer: I. Aggerholm) og Cheerio Jennifer Juniper (opdrætter: Hanne og Ingrid Nissen; ejer: A. Fink).