1992

1992

Birthe Brolykke og DKCH KBHV90 KBHV91 KLBCH Shag-A-Rag Follow My Leader (kaldet Buster) gjorde det igen: Buster blev igen kåret som årets guldhan og årets hund 1991. Sølvhannen var en udenlandsk hund, mens årets bronzehan blev DKCH Farmarens Jeremiah Of Spirit. På spindesiden blev DKCH KLBCH Chirpy Flock European Queen atter guldtæve, fulgt af Lamedazottel Go Miss Sophie som sølvtæve og Shaggy danes Yndig som bronzetæve.

På lydighedsfronten klarede Otto Bygsø og Fluffys Blind Moms Buff sig bedst i klasse 1; Hans Ove Pedersen og Jolly Bears Olfert blev bedst i klasse 2; førstepladsen i klasse 3 tog Erik Overbye og DKLCH Great Danish Ladykiller sig af, mens Carsten Nielsen og DKLCH Rollingbears Royal Flush lå bedst i klasse 4.

Og mens vi nu er ved de flotte præstationer, så lad os lige kaste blikket ud over de danske grænser: årets hund 1991 af alle racer i England blev en Old English Sheepdog, nemlig den senere nok så kendte Lamedazottel Flamboyant (en søn af Englands på daværende tidspunkt mest vindende OES Zottels Miss Marple of Lameda).

Årets generalforsamling blev afholdt i marts, og der var fremmødt 24 stemmeberettigede medlemmer. I sin formandsberetning kunne Hans Ove Pedersen bl.a. oplyse, at der i 1991 var født 95 hvalpe (året før var tallet på 48), men ellers frehævede han, at “halekuperingsforbudet var et slag mod racen, som uden tvivl vil sætte sine spor i avlsarbejdet. Kun fremtiden kan vise betydningen.” – Bestyrelsesvalget gav genvalg til klubbens sekretær Lisa Thielfoldt Nielsen og klubbens kasserer Liv Backe. Christian Bendixog Otto Rendil blev henholdsvis første og anden suppleant. – Formand for udstillingsudvalget Birthe Brolykke blev udnævnt til årets medlem som en påskønnelse for hendes “dygtige administrering og afvikling af det forgangne års udstillinger – og det praktisk taget helt alene.”

Årets største begivenhed var uden tvivl, at det årlige Euro OES Show i maj denne gang var henlagt til Danmark, nærmere betegnet Nykøbing Falster. Der var tilmeldt ikke mindre end 110 hunde i alle klasser, lydighed og agility. Den engelske dommer John Smith var inviteret til at være hoveddommer og med sig havde han Barrie Croft og Christine Short. Vinder blev den hollandske hund Trademarks Dressed To Kill, opdrættet og ejet af Annelies De Vries.

For første gang blev der i forbindelse med afholdelsen af Euro OES Show af holdt et seminar, som blev overværet af 60 deltagere fra otte forskellige nationer. Hovedtemaet var “OES med haler”. Det kom frem, at en norsk undersøgelse viste, at ud af en række dommere for racen mente 15%, at halen skulle bæres op over ryggen, 15% at den skulle være nedhængende, og resten at den skulle være nogenlunde vandret. – Seminariet “mundede ikke ud i nogen konklusion omkring, hvordan halen ønskes ansat og båret hos OES. Man var enige om, at der måtte flere års erfaring til, før dette problem kune løses.” – Det kom desuden frem, at der forventedes et snarligt kuperingsforbud i Tyskland, England, Holland og Schweiz. Dette kom dog som bekendt ikke til helt at holde stik.

På bladsiden kom der en nyskabelse for kennelmærkeindehavere, idet det nu blev muligt for et beskedent beløb at få en rubrikannonce i bladet. Betingelsen var dog, at man opfyldte OES Klubben’s hvalpelisteregler.

Ved dette års Show of Winners i Cirkusbygningen vrimlede det med OES’er. Grunden hertil var, at klubben havde fået til opgave at stille med elleve hunde til brug ved konkurrencen i juniorhandling, hvor de unge handlere bl.a. skulle vise deres evner til at udstille en for dem fremmed hund. Det var bestemt en god PR for racen.

BILLEDTEKST: Den nye lokalrepræsentant Jesper Ravn arrangerede sammen med Lisa Thielfoldt Nielsen et fastelavnsskue i Næstved, hvor deltagerne mødte udklædte op. Klubbens kasserer, Liv Backe havde forvandlet sig til Pippi Langstrømpe og blev kåret til dagens bedste handler, da hun fremviste Tessie (Boo Boo’s Danish Design). Dagens dommer var Jens Ramsing, som havde lidt svært ved at koncentrere sig om hundene.

I OES Bladet’s juninummer kunne man læse, at bladet igen skulle have ny redaktør, idet den nuværende redaktør Susie Lou Jensen skulle flytte teltpælene til Californien i løbet af sommeren. Klaus Andersen overtog redaktørposten fra og med augustnummeret.

Samtidig blev Susie Lou Jensens bestyrelsespost overtaget af suppleanten Christian Bendix.

Det fremgår helt klart af denne periodes bladudgivelser, at klubbens formand Hans Ove Pedersen var en indædt modstander af halekuperingsforbudet. I augustnummeret blev bragt et læserbrev af Annelise Harsmann, hvor hun indledte med at fremhæve, at “jeg tror, at vi alle helst så OES’er uden haler, men nu er der altså vedtaget en lov imod halekupering.” – herefter henviste hun til det nylig afholdte Euro Show seminar og fremhævede, at “en tilsvarende lovgivning kan ventes i flere og flere europæiske lande. Derfor forholder de udenlandske opdrættere sig allerede nu til de nye vilkår i stedet for kun at tale om, hvor skammeligt forbudet er.” – Annelise Harsmann fortsatte: “Det ville være naturligt, hvis OES Klubben’s bestyrelse nu gik foran med en erkendelse af, at fremtidens OES’er har hale, og at det stadigvæk er en pragtfuld race. – Hvis man derimod fortsat dyrker modstanden mod OES’er med hale, risikerer man splittelse i klubben, hvor der til sidst må holdes adskilte udstillinger for OES’er med og uden haler. Og splittelse er forhåbentligt det sidste, vi ønsker.” – I forlængelse af dette læserindlæg er det interessant at kunne læse referatet fra et bestyrelsesmøde i august, hvor der om bestyrelsens officielle holdning til halekuperingsloven af 1991 står: “Bestyrelsen konstaterer, at der er halekuperingsforbud i Danmark.”

I bestræbelserne på at få flere til at få deres OES øjenundersøgt indførte klubben fra september 1992 en ordning, der gik ud på, at klubben gav et tilskud på 50 kr. En ordning, der stadig gælder. Ordningen blev begrundet med flg.: “Det er bestyrelsens håb med dette tilskud at endnu flere medlemmer får deres hunde undersøgt til gavn for racens fortsatte sundhed. – Indenfor racen findes to arvelige øjensygdomme, som kan medføre blindhed, PRA og cataract. Heldigvis ses de meget sjældent nu, men for at bevare denne status må vi fortsat undersøge hundenes øjne, så vi kan fange eventuelle tilfælde og dermed hindre yderligere spredning indenfor racen. – Det er en selvfølge, at alle avlshunde undersøges før parring, men også afkommet skal undersøges, hvis vi fortsat skal have check på disse sygdomme.”

Lydighedslandskampen mellem Danmark og Sverige blev endnu engang vundet af Danmark. Dette år var resultatet dog mere overbevisende end året før.

Dette år opnåede to danskejede OES’er at blive dansk champion, nemlig Lamedazottels Go Miss Sophie (opdrætter: C & J Smith; ejer: Birgitte Schjøth) og Shaggy Danes Yndig (opdrætter og ejer: Erik og Lissi Juul).