1996

1996

Debatten omkring halekupering eller ej fortsatte et godt stykke ind i det nye år, og i læserbreve gav medlemmer bl.a. udtryk for, at de muligvis ville overveje deres fortsatte medlemsskab af klubben. En udvikling, der bestemt ikke var befordrende for klubbens fremtidige eksistens. – Men løbet var kørt, for i foråret skar Folketinget igennem og vedtog en ændring til dyreværnsloven, som betød, at halekuperde hunde født efter den 1. juni 1996 ikke ville kunne udstilles i Danmark, uanset i hvilket land hunden var født. Dermed burde debatten være afsluttet.

Carl G.L.Crone indtrådte lige efter årsskiftet som ny næstformand i stedet for Winnie Klarlund, som skulle på et længerevarende ophold hos familie i Californien.

Årets generalforsamling var naturligvis præget af den megen debat i medlemsbladet omkring halekupering eller ej. Men en egentlig fælles holdning var svær at få øje på. – Formanden udnævnte klubbens nye og meget, aktive lokalrepræsentant Tove Andersen til årets medlem. Hun fik bl.a. flg. ord med fra formanden: “Tove er et meget positivt og udadvendt menneske. Som en ægte OES. Dit lyse sind svarer til hunderacens.” – Bestyrelsesvalget gav genvalg til klubbens formand Hans Ove Pedersen.

Show Of Winners er det officielle “afdansningsbal” for årets tophunde inden for såvel eksteriør som lydighed. Og ved dette års show, hvor den malaysiske dommer Lynne Lee var inviteret, lykkedes det at få en Old English Sheepdog frem i forreste række. Det skete, da Birgitte Schjøth første Norman (Lamedazottel Love Me Tender) frem til at blive Best In Show 2.

Årets Special Show blev afholdt i Hillerød, og de 26 tilmeldte OES’er blev bedømt af den engelske dommer Jilly Bennett, som placerede Danish Delight Billie Jean (opdrætter og eejer: Birgitte Schjøth) som BIR 1. – Jilly Bennet udtalte efterfølgende bl.a.: “I danskere I OES-familien ved det måske ikke, men I har et rygte! Jeg skynder mig at tilføje et GODT rygte! Da jeg fortalte venner i OES-verdenen, at jeg var blevet inviteret til at dømme en udstilling i Danmark, sagde de alle: “Du vil få det pragtfuldt!” ….Vi må passe på ikke at miste racetypen, uden hvilken vi ikke har nogen Old English Sheepdog. Nogle var helt ærligt for store og ude af proportioner… Ukorrekt forparti er et problem i vor race… For mange havde manglende stop og bagskalle…Overlinierne var også et lille problem… Jeg sluttede udstillingen med en følelse af at have dømt adskillige virkelig gode OES’er, som bstemt kunne vinde hvor som helst i verden.” – Om halen fremførte Jilly Bennett: “Jeg havde ikke noget problem med at skulle dømme OES med hale, og selv om det ændrer racens udseende, er halen her åbenbart for at blive. senere på dagen, da jeg så en OES i dens hjemlige omgivelser, synes jeg, at det var dejligt at se den udtrykke sine følelser med en viftende hale!”

Som de fleste vil vide, er Old English Sheepdog oprindelig ikke skabt til de bonede gulve. Den er oprindelig fremavlet til at være en robust arbejdende hyrdehund. I efteråret stod klubben for et arrangement, hvor hyrdeinstinktet kunne afprøves på racen. Resultatet var ikke specielt flatterende, men som Winnie Klarlund skrev i medlemsbladet, var det et spørgsmål, om man havde “tacklet” hundene på den rigtige måde: “At vogte og hyrde er vel to forskellige ting?”.

Dette års Euro OES Show fandt sted i Holland og skulle bedømmes af den englske dommer Christine Barber. – Temaet for dette års OES-seminar var arvelige øjensygdomme hos OES. Og endnu engang blev det understreget, hvor vigtigt det er, at vi får alle vore hunde øjenundersøgt flere gange i deres levetid og ikke mindst, at de også undersøges efter fem års alderen, så eventuelle PRA tilfælde kan findes. Det er så uhyre vigtigt at få denne sygdom under kontrol, og det opnås kun ved, at så mange hunde som overhovedet muligt bliver undersøgt. Og ikke kun de få hunde, der indgår i avl. Det er en forholdsvis enkel foranstaltning, som på længere sigt vil gavne alle kommende OES-ejere. – Ganske vist blev det ikke til de store topplaceringer for de fire deltagende danske hunde, men til gengæld markerede det faste danske show-team sig igen med ufortrøden styrke, således som gruppen havde gjort de sidste tre år.

På grund af de lukkede grænser til de andre nordiske lande havde det i små 30 år ikke været muligt at blive Nordisk Champion. Men siden ophævelsen af de skrappe restriktioner i 1994 var det nu igen blevet muligt for danske hunde at udstille i vore nordiske broderlande og dermed også dyste om den eftertragtede titel, som kræver, at man har opnået ekteriørchampionat i tre af de nordiske lande. Dette nåleøje kom Danish Delight Sophies Dutch Joker (opdrætter: Birgitte Schjøth; ejer: Liv Backe) igennem denne sommer, og derved blev Dutch den første OES i næsten 30 år, der kunne smykke sig med den eftertragtelsesværdige titel Nordisk Champion.

Som det sidste nordiske land indførte Finland halekuperingsforbud.

OES Biblioteket blev dette år overtaget af Anne Tinning, som kort tid efter udarbejdede en nye pjece over bestanden af bøger og andet materiale.

Klubbens lydighedsudvalg måtte af og til høre for, at man arbejdede for lukket. Dette søgte udvalget nu at imødekomme ved i sidste halvdel af året at arrangere en række informationsdage og træningsgange i Sorgenfri Slotspark, hvor alle lydighedsinteresserede blev inviteret til at komme og stille alle mulige spørgsmål og evt. samtidig træne den klasse, man nu engang var kommet til.

Svenskerne havde året før overbevisende vundet den årlige lydighedslandskamp mellem Danmark og Sverige. Dette forsmædelige nederlag måtte ikke gentage sig, og det danske hold var derfor gået i skarp træning op til dette års landskamp. Træningen bar frugt. Det danske hold vandt, omend ret snævert, og der var nu igen lagt luft til svenskerne i det samlede resultat, som herefter var 4-2 til Danmark.

Når man snakker lydighed i OES sammenhæng, er der et navn, der går igen. Nemlig Erik Overbye, som gennem årene på fantastisk måde har bevist, at en Old English Sheepdog også kan sætte sig tydelige spor i lydighedsringen. To gange lykkedes det Erik Overbye at føre sine sheepdogs frem til elitelydighedschampionatet. Først med Shepherd og bagefter med Djengo. Men sidst på året afslørede Erik Overbye i et stort interview i OES Bladet, at han nu efter 15 års imponerende lydighedsarbejde ville stoppe på konkurrenceplanet og nu nøjes med lidt hyggetræning og leg i det daglige. Da han af intervieweren Jørgen brieghel blev spurgt, om man kunne forestille sig, at han på et tidspunkt ville starte forfra med en ny hvalp, svarede Erik Overbye, at han havde svært ved at overskue det lige nu, men skulle det ske, var han ikke i tvivl om, at det igen skulle være en Old English Sheepdog: “Det kunne da sagtens være lettere med f.eks. en Border Collie,” udtalte han, “men hvor er så udfordringen? Det ville jo være for meget en gave! At arbejde med en OES er en udfordring.” – Og tilføjede han: “Der er også et liv uden for lydighedsringen, og der er sheepdog’en den bedste race!”

En virkelig medlemstræffer var det, da Birthe Fromberg i sensommeren stod som arrangør af et arrangement, hvor massør Torben Nielsen ville komme og forælle et begrænset antal deltagere, hvordan vore hunde kan hjælpes til større velvære gennem massage. Helt fra Sverige var der kommet deltagere. Interessen havde vist sig så overvældende, at det var nødvendigt at holde et supplerende arrangement for de mange, der havde tilmeldt sig forgæves.

Her i 1996 gjorde Dansk Kennel Klub det lettere for udenlandske hunde at blive dansk exteriørchampion. Hidtil havde det krævet tre certifikater, men med de lempeligere regler kunne man fremover nøjes med ét under forudsætning af, at man allerede var champion i sit hjemland.

Årets hunde fordelte sig med DKCH SCH NCH NORDCH Danish Delight Sophies Dutch Joker (ejer: Liv Backe) som årets guldhan, DHCH SCH Top Secret Kehr Fully Maid (ejer: Jesper Ravn) blev sølhan, og Shaggy Danes Sir Lancelot (ejer: Keld og Lise-Lotte Tækker) blev bronzehan. Blandt tæverne blev NV96 Danish Delight Sophies Billie Jean (ejer: Birgitte Schjøth og Tina Rød) årets guldtæve samt årets hund, UVV95 KBHV95+96 DKCH Imperial A.D.Elbe Urstromtal (ejer: Jesper Ravn) blev sølvtæve og DKCH Inshore Candy A.D. Elbe Urstromtal (ejer: Bärbel Friedemann, D) blev bronzetæve.

Mens vi er ved årets hunde, skal det lige nævnes, at årets hund i Sverige af alle racer blev en Old English Sheepdog, MultiCH Bahlambs Barnyard Baron (ejere: Per og Ingela Wallström). Senere blev “Nelson” inviteret til Italien for ved Colare D’oro i en direkte tv-udsendelse med 8 millioner seere at dyste med knap 180 andre top racehunde fra hele Europa. Og også her vandt den svenske OES. – I Grækenland blev årets hund også en Old English Sheepdog, nemlig Macopa The Emperor.

I løbet af året lykkedes det fire danskejede Old English Sheepdogs at blive champion: Danish Delight Sophies Dutch Joker (opdrætter: Birgitte Schjøth; ejer: Liv Backe); Shaggy Danes Goldfinger (opdrætter og ejer: Lissi og Erik Juul); Imperial A.D. Elbe Urstromtal (opdrætter: Cornelia Hartman; ejer Jesper Ravn) og Top Secret Kehr Fully Maid (D. De Veer-Nijland; ejer: Jesper Ravn).