1998

1998

Generalforsamlingen havde året før givet bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde videre med planer for en klubhjemmeside på internettet, og ved årsskiftet var OES Klubben’s homepage klar under adressen https://www.oesidk.dk. Webmaster var Liv Backe. Denne hjemmeside havde ikke undgået BT’s opmærksomhed, og den 11. januar skrev avisen under overskriften “Uldtot på Nettet”: “Overvejer du at købe hund? Så gå på Nettet og se om ikke din yndlingsrace har fået sin egen danske hjemmeside. Det har blandt andet den herlige uldtottede, bamseagtige Old English Sheepdog (OES) nu fået. På hjemmesiden fortæller OES Klubben alt om, hvad der er værd at vide om den store, godmodige hyrdehund. den kræver en fast hånd under opdragelsen, men senere overtager den alligevel og helt ubemærket ledelsen på sin egen underfundige måde, skriver OES Klubben blandt andet. Læs mere om racen på adressen: www.oesidk.dk/.

Der gik chokbølger gennem klubben, da medlemmerne i februarnummeret i formandsberetningen til generalforsamlingen kunne læse, at klubbens gamle fane var blevet væk i forbindelse med klubbens udstilling på Admiral Hotel i juni året før. Fanen havde altså været væk i over et halvt år, uden at dette var kommet til medlemmernes kendskab, og det blev fra medlemsside forlangt, at bestyrelsen intensiverede bestræbelserne på at fremskaffe det gamle klubsymbol, som havde stor affektionsværdi. I aprilnummeret kunne det så meddeles, at Lisa Thielfoldt Nielsen havde fundet fanen, efter at den havde været væk i 48 uger: hun havde kontaktet Admiral Hotel, hvor det viste sig, at fanen hele tiden havde opholdt sig! I juninummeret prydede den hjemvendte klubfane forsiden, og redaktøren havde overtalt Herdis Thuesen, æresmedlem i OES Klubben og tidligere redaktør af OES Bladet, til at skrive om fanens tilblivelse. – Klubben begyndte nu for alvor at mærke de økonomiske konsekvenser af det dalende medlemstal, og generalforsamlingen vedtog en kontingentforhøjelse fra 250 til 300 kr. – Klubbens formand Hans Ove Pedersen udnævnte Anne Tinning som årets medlem. Dette skete som en påskønnelse for hendes indsats og interesse for klubbens bibliotek og historie.- Ved dette års bestyrelsesvalg ønskede hverken klubbens mangeårige kasserer Liv Backe eller sekretæren Diana Bøgballe at genopstille. Nyvalgt blev herefter Gyrithe Clasen, som ved konstitueringen blev ny kasserer, samt Marianne Hougaard (Frederikke Biering overtog sekretærjobbet). – Efter forslag fra Anne Tinning, indstillede en enig bestyrelse til generalforsamlingens vedtagelse, at Birgitte Schjøth blev udnævnt til æresmedlem i OES Klubben som en påskønnelse “af det store arbejde og den ihærdige indsats, hun ufortrødent har ydet klubben i sit over 25 år lange medlemsskab”. – Allerede i 1994 var Birgitte Schjøth indstillet til æresmedlemsskabet, men havde frabedt sig udnævnelsen, da der kunne herske tvivl om den rette procedure var overholdt. Denne gang var formalia derimod i orden, og til stående klapsalver fik klubben et nyt æresmedlem. Hans Ove pedersen overrakte klubbens diplom samt æresemblem og oplyste i den sammenhæng, at Birgitte Schjøth var det ottende medlem, der var blevet hædret med denne flotte titel.

I årets første blad havde klubbens redaktør gennem de sidste fem år, Klaus Andersen, meddelt, at han stoppede som redaktør, og at dette var hans sidste blad. Anne Tinning blev af bestyrelsen opfordret til at overtage redaktørhvervet og indvilgede heri. Allerede fra den nye redaktørs første nummer, blev der ændret en del på lay-out og opsætning, ligesom der blev anlagt en anden brug af billedstoffet. Senere på året gik bladet af økonomiske grunde væk fra at blive trykt off-set. I stedet blev valgt en digital trykkemåde, som gav mulighed for at udvide billedstoffet i bladet.

Tyskland blev det sjette land, der forbød halekupering af hunde. Det skete med virkning fra 1. juni 1998. De øvrige lande var Sverige, Norge, Danmark, Finland og Schweiz. Med det tyske forbud var der åbnet op for, at flere lande hurtigt ville følge efter.

Årets Special Show fandt sted i Jyllinge, og den engelske dommer Della Oakes var inviteret til at bedømme de 33 tilmeldte hunde. Della Oakes valgte DKCH SCH Top Secret Kehr Fully Maid (ejer: Jesper Ravn) til BIR og SCH DKCH Starlights Stylish Story (ejer: Adriana Hansson, S) som BIM.

I disse år havde DR en programserie, som de kaldte “Hund og Hund imellem”. Programvært var Poul Thomsen, og med i udsendelserne deltog hver gang to hunde med deres famlier, som så skulle dyste på forskellig vis. Breezy (Danish Delight Breezy I Am) fra Hjørring var sammen med sin familie (Anni Pedersen, Flemming Holm og Tue) blevet udtaget til at være med i en af udsendelserne. Ganske vist vandt familien ikke de indlagte konkurrencer, men Breezy tog alle med storm på grund af sit charmerende væsen og sin glade gøen i studiet. Det blev en fornem PR for racen.

Flere nyskabelser så dagens lys dette år.

Den Nationale OES Dag skulle for første gang løbe af stabelen i foråret. Idéen med denne dag er at synliggøre racen på udvalgte steder rundt i landet. Det er lokalrepræsentanterne, der står for den egentlige planlægning.

Også den i dag så populære OES Week-end, den såkaldte Nyborg Festival, havde premiere i sensommeren dette år. Det er også ved dette arrangement lokalrepræsentanterne, der står for forberedelserne.

Det havde nu i nogle år været muligt at få sin OES karaktertestet. Men på netop denne tid var en ny test til afprøvning ag hundenes psyke ved at blive udarbejdet. Der var tale om den såkaldte Unghundementaltest, som i daglig tale forkortes UHM-testen. Fra OES Klubben’s side blev der arrangeret to informationsaftener i henholdsvis Jylland og Københavnsområdet for at give medlemmerne et indtryk af, hvad den nye test gik ud på. Begge arrangementer var velbesøgte, og holdningen gik klart i retning af, at OES Klubben skulle gå aktivt ind i arbejdet med at få lavet en såkaldt raceprofil og få uddannet egne mentalbeskrivere.

Den årligt tilbagevende lydighedslandskamp mellem Danmark og Sverige måtte aflyses dette år, da svenskerne ikke kunne stable et tilstrækkeligt stort hold på benene.

Med oktobernummeret påbegyndte redaktøren dette år en længere artikelserie under overskriften “Det historiske Hjørne”. Der blev lagt ud med en artikel om racens engelske oprindelse og udvikling i moderlandet. Senere blev der taget hul på Old English Sheepdog’ens opdukken i Skandinavien for til sidst at påbegynde en gennemgang af den danske OES klubs historie fra den første spæde begyndelse og frem til i dag.

Da optællingen af udstillingspointene var gjort op, stod det klart, at DKCG SCH SFCH NORDCH KBHV98 Top Secret Kehr Fully Maid (ejer: Jesper Ravn) for andet år i træk blev årets guldhan samt årets hund foruden årets mest vindende hund på samtlige udstillinger.. MultiCH Danish delight Sophies Dutch Joker (ejer: Liv Backe) blev atter sølvhan, mens den tyske hund DKCH Checkpoint Charlie Action Painter (ejer: Barbara Kubus, D) blev bronzehan. Hos tæverne blev DKCH SCH NCH NORDCH NORDV96 LP1 Danish Delight Sophies Billie Jean (ejer: Tina Rød) guldtæve, DKCH SCH Danish Delight Sophies Cool Corona (ejer: Liv Backe) blev sølvtæve og Lykkegårdens Betty Blue (ejer: Jesper Ravn) blev bronzetæve.

Med dette år blev kriterierne for at blive årets lydighedshunde præciseret og lagt i faste rammer, og ved samme lejlighed blev der indført en ny titel: årets udstillings-/lydighedshund. Dette års lydighedshund blev Danish Delight Sophies Choice (fører: Flemming Klausen), som opnåede 74 point, mens årets årets udstillings-/lydighedshund blev Fluffy Flora Danica (ejer: Anne Harsmann).

Racen fik to nye danskejde champions dette år: DKCH Danish Delight Sophies Calling Caj (ejer: Birgitte Schjøth) og DKCH SCH Danish Delight Sophies Cool Corona (ejer: Liv Backe). Herudover blev to hunde klubchampion: DKCH SCH SFCH NORDCH KLBCH KBHV98 Top Secret Kehr Fully Maid (ejer: Jesper Ravn) og DKCH SCH KLBCH Pennylane Extra Dry (ejer: Birthe Brolykke).