2019

Året bød på et stort udvalg af arrangementer på landsplan med god opbakning af klubbens medlemmer. OES Nationaldagen var i år sat til den 29. juni og blev især markeret med ekstra stor tilslutning og gåture gennem Svendborg, Skagen, Bernstorffsparken samt på og i Bøsøre på Fyn området. OES weekenden på netop Bøsøre Camping trak igen i år et flot deltagerantal. Julegåturene trak, som altid mange medlemmer, og vakte naturligvis et meget positiv og imponerende indtryk af vores race. Århus og Strøget i København var centrum for dette års december ture.

Klubbens engagerede lokalrepræsentanter gennemførte derudover  gåture bl.a. i Nykøbing Falster, Korsør, Hundested, Kerteminde, deltagelse i middelalderfestival Horsens og promenade ved Moesgård, sidstnævnte havde fornøjelsen af en helt speciel rundtur, i form af Carl G. Crone,  klubbens tidligere formand. Igen i år afsluttedes disse gåture med et lille velsmagende traktement med kærlig hilsen fra arrangørerne. OES klubben og dets medlemmer var med i DKK’s store hunde og PR dag og parade i Tivoli samt i Friheden Århus.

Børste- & soigneringsdag blev arrangeret i Hedensted og i Lyngby, med hjælp af Malene Thorup Hansen, Ada Bentivenga og Anette Englykke  Marianne Hougård forlod udvalget og ind kom Charlotte Uhrbach som sammen med Malene fik ansvaret for København samt Nord- & Vestsjælland. Øst & Vestjylland mangler en ny lokalrepræsentant ved årets afslutning

Årsmødet for lokal repræsentanterne blev afholdt hos formand Bjarne   og aktiviteterne for 2020 blev planlagt, Birthe Brolykke blev indsat som ansvarlig for dette udvalg. Formand Bjarne informerede at evt. kørselsgodtgørelse for udvalget, ville ske efter statens laveste takst

På lydighedsfronten blev 2 arrangementer gennemført: Store Lydighedsdag i Lyngby den 29. juni samt Lydighedsprøver i Nr. Alslev, styret af klubbens lydighedsformand Hans Ove Petersen med hjælp fra lokalrepræsentanter. Jutta Scholz og Henriette Trimarchi opnåede begge titlen Lp3 og Birthe Brolykke opnåede en 1. præmie

Udstillingsudvalget prøvede for 2. år at holde fællesudstilling med Bearded Collie og Sheltie Klubben, en dobbelt udstilling i Bjæverskov med 2 engelske dommere Christina Bailey / UK og Robin Newhouse / UK. OES Klubben var primus motor for hele arrangementet. Bedst i racen under Christina Bailey blev ”Youandi Millésime” ejet og opdrættet af Inge van Engelen fra Holland. Bedst i racen under Robin Newhouse blev CH #Grizzly Dream Don’t Stop Me Now” ejet af Karethe Jakobsen fra Norge

Årets Hund 2019 + Klubvinder 2019 + Årets Guldtæve i OES Klubben, blev INTCH + Lp1+ Lp2+ Lp3 ”Sound Solution Just A Saga” ejet af Henriette Trimarchi og opdrættet af Dortemarie & Torben Nielsen. Årets Opdrætter blev Kennel Grizzly Dream v/ Anette Englykke

Den berømte Juleudstilling blev for første gang siden dens start, flyttet til Arnum / Sønderjylland som et forsøg. Lis Thorup Hansen var den der startede ideen med en Juleudstilling mange år tilbage og dengang på Køge Teater. Lis udtrykte på GF sin utilfredshed med denne forsøgsordning. Den irske specialdommer Michael Leonard fik 20 hunde til bedømmelse og havde som dommer aspirant Lisa Thielfoldt Nielsen. Lisa blev ved årets udgang godkendt som dommer for racen Old English Sheepdog! Den irske dommer skrev bl.a. i sine indtryk: ”Det var mig en glæde at kunne uddele så mange Excellent, hvilket for mig bekræfter at jeres opdrættere er på vej i den rigtige retning”. Bedst i racen blev CH “Grizzly Dream Don´t Stop Me Now” ejet af Karethe Jakobsen fra Norge opdrættet af Anette Englykke

Pointudregningen for Årets Hunde herunder Veteraner, blev igen taget op, og en mere klar formulering blev indført pr. 1.1.2020

Året fik 1 Klubchampion DKCH ”Grizzly Dream Count On Me” opdrættet og ejet af Anette Englykke + 1 Klub Veteran Champion DKCH ”Danish Delight Quintessa” ejet af Dorthe Madsen opdrættet af Birgitte Schjøth samt 1 Klub Junior Champion ”Grizzly Dream Dancing In The Dark” ejet af Vif Videler opdrættet af Anette Englykke

Året 2019 viste en nedgang af udstillede oes’er på 20% i forhold til 2018

DKK indførte i år automatisk generering af hundens alder på en udstilling via hundeweb, således at man ikke kunne ”kommer til” at gøre hunden for ung eller for gammel på selve dagen

Tyskland indførte pr. 1.7.2019 udstillingsforbud for kastrerede hanhunde inkl.. kemisk kastrering

Opdrætterseminaret blev afholdt med 14 medlemmer. Sundhedsudvalgets formand Birgitte Schjøth kunne oplyse nogle sundhedsresultater: I alt 26 hunde herunder årets 21 fødte hvalpe, var blevet øjenundersøgt, og ingen havde den arvelige form af katarakt eller PRA. 10 hunde var blevet undersøgt for HD, 9 var fri (A,B) 1 havde C. 8 hunde blev undersøgt for albueledsdysplasi, 6 var fri 1 havde grad 2 og 1 havde grad 3. Ingen OESére blev mentaltestet i 2019. Birgitte sendte en kraftig opfordring til alle de af klubbens medlemmer, der har undladt at få deres hund undersøgt for HD & arvelige øjensygdomme, samt også få dem mentaltestet. Derudover diskuteredes ønsket om ny spørgeskema undersøgelse blandt medlemmerne omkring sundhed, omplaceringshunde, procedure omkring hvalpepakkens indhold, , opdatering om HD og arvelighed, og orientering om nedarvning af extra tæer på bagben

OES Klubbens æresmedlem Karen Larsen / Kennel Danwill Blue gik bort sidst på året 2019. I Birgitte Schjøth´s mindeord, kunne man bl.a. læse,  at Karen kom ind i OES verdenen midt i 60erne og var en ivrig udstiller både i og udenfor Danmark. I 1969 importerede Karen fra England ”Takawalk Enchantment”, som blev stammor til Karens kennel hvor første OES kuld blev født i 1971. Karen modtog i 1980 DKK´s hæderstegn i guld for ”seriøst og fremgangsrigt opdræt af Old English Sheepdog”. I 1986 blev Karen æresmedlem i OES Klubben, og hun sad i bestyrelsen i 2 år. Knap 30 kuld blev det til i alt, det sidste kuld i 1986. Æret være Karens minde

Klubbens medlem Jens Jørgen Damberg / Nordkyst Revision, donerede 2 sæt røde løbere til klubbens udstillingsudvalg På initiativ af Lisa Thielfoldt Nielsen, indkøbte klubben smarte sportstasker med OES logo på, til alle klubbens medlemmer, sponsoreret af Jens Jørgen Damberg / Nordkyst Revision

Årets Generalforsamling 6. april i Korsør med 24 stemmeberettigede medlemmer. 2 forslag til behandling fra Ulla Rosendahl skulle der stemmes om: 1) Bestyrelsen foreslås udvidet fra 5 + 2 suppleanter til 7 + 2 suppleanter 2) Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne ændres fra de nuværende 3 år til en 2-års periode. Forslag nr. 1 blev med 3 for og 16 imod ikke vedtaget. Forslag nr. 2 blev med 11 for og 9 imod vedtaget og træder i kraft i 2020.

På valg til bestyrelsen var: Ulla Rosendahl med 43 stemmer og for 3 år , Jan Block Jakobsen med 33 stemmer og for 3 år, Vif Videler med 27 stemmer 1. suppleant i 1 år og Poul Melbye med 23 stemmer 2. suppleant i 1 år. Revisorerne Birgitte Schjøth & Lis Thorup Hansen samt revisorsuppleant Bjarne S. Olsen blev alle genvalgt. Klubbens kasserer gennem 21 imponerende år Gyrithe Clasen havde valgt at træde ud af bestyrelsen og var derfor ikke på genvalg ligesom formand Claus Gaarde-Nielsen også sagde farvel. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således: Formand. Dorthe Madsen, Næstformand Anette Englykke, Kasserer Malene Thorup Pedersen, Sekretær Ulla Rosendahl, Bestyrelsesmedlem Jan Block Jakobsen. Ny redaktør af Oes bladet blev Poul Melbye.

Den 17. juli kunne man på Oes klubbens FB side læse, at nu forlod 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant bestyrelsen pga. samarbejdsvanskeligheder. ”Trekløveret” bestod af Dorthe Madsen + Anette Englykke + Ulla Rosendahl og derudover 1. suppleanten Vif Videler. En valgstyrelse blev straks nedsat jf. vedtægternes §15. Der var 2 kandidater Mogens Hansen samt Bjarne S. Olsen og 31. august var de to kandidater valgt, med 43 modtagne stemmer + 6 blanke, og den ny bestyrelse fortsatte arbejdet dog uden suppleanter. Formand: Bjarne S Olsen, Næstformand Jan Block Jakobsen, Kasserer Malene Thorup Pedersen, Sekretær Mogens Hansen og som bestyrelsesmedlem, webmaster og redaktør Poul Melbye

Diskussionen omkring ophavsretten til OES bladets layout lukkede formand Bjarne Olsen med kommentarerne: ”Det er normalt at klubber og foreninger der udgiver et klubblad, har alle rettighederne til klubbladet, som dermed er klubbens ejendom”

OES bladet udkommer 6 gange årligt hvoraf det ene sendes som E-blad. Lisa opfordrer igen bestyrelsen til lave en rundspørge blandt klubbens medlemmer omkring en udvidelse af antallet af E- blade

Klubben havde 124 medlemmer og der blev lavet 21hvalpe

 

Sammensat af Lisa Thielfoldt Nielsen & Godkendt af Oes Klubbens Formand Bjarne S. Olsen