1965-1969

1965-1969 – A. Christiansen’s formandsperiode

Initiativtageren til klubbens oprettelse var indehaveren af Kennel Jolly Bear, fabrikant A. Christiansen, som havde indkaldt til stiftende generalforsamling den 11. september 1965. “En ting står fast, klubbens start er alene Christiansens fortjeneste. Jeg har ikke nogen pålidelig kilde at henvise til, men han bragte sig i en position, hvor OES-Klubben og han var een og samme sag, og således eksisterede klubben fra 1965 til 1968/69. – Hvad der er sagt og gjort i denne periode, ved vi ikke noget eksakt om, idet der ikke findes nogen forhandlingsprotokol. En sådan var måske efter Christiansens mening ikke nødvendig, han gjorde, hvad han fandt rigtigt, og det havde øvrige medlemmer ikke stor indflydelse på. Dette lyder måske lidt barskt, men det skal læses absolut positivt, fordi hans udgangspunkt hele tiden var trivsel og vækst for racen” (Ivan Olesen i OES-Bladet september 1975).

Det lå A. Christiansen meget på sinde at få bekæmpet hofteledsdysplasien inden for racen, og klubben gik kort tid efter sin stiftelse i gang med et avlsprogram, der sigtede på over en årrække at komme HD til livs. Et led i programmet var bl.a. en købskontrakt, der forpligtede køberen til at lade hvalpen røntgenfotografere på sælgers regning ved ca. 10 måneders alderen. HD-debatten var ikke mindst afstedkommet ved, at der var en begrundet formodning om, at en af de mest anvendte avlshanner herhjemme gav afkom med en stor forekomst af HD-tilfælde.

I “Hunden’s” januarnummer 1966 stod der at læse:

“Dansk Kennelklubs bestyrelse har godkendt “Specialklubben for Old English Sheepdog” som ny specialklub under DKK. Præsident er: Lrs. Henrik B. Elmer. Formand: Fabrikant A. Christiansen. Kasserer: J. Clausen. Sekretær: B. Rosenquist (A. Christiansen’s hustru; red.). Klubbens adresse er: Engvej 4, Rungsted Kyst.”

I klubbens stiftelsesår opnår “Lady Mac Duff” (ejer: A. Christiansen), Claudius (ejer: A. Traberg) og Hannibal (ejer: C. Thykier) championtitlen, mens de danskejede “Jolly Bears Hope” (ejer: A. Christiansen/Gyda Ersgaard) og “Jolly Bears Arne” får titlen i 1966.

I januar 1967 forsøger klubben at udgive et lille medlemsblad, som det er tanken at udgive 3-4 gange om året. Klubbens sekretær Birthe Rosenquist bliver bladets første redaktør. Bladet er set med nutidens øjne ret primitivt: trykt på datidens fotokopimaskiner, som kun kunne trykke på den ene side af papiret. Siderne er derfor limet sammen i hånden. Det første nummer er på otte sider. Af bladets artikler fremgår, at der ved årsskiftet fandtes ca. 220-250 Old English Sheepdogs i Danmark, og at ca. 20-30% af de danske OES-ejere var medlem af klubben. Ellers rummer det første nummer en kort omtale af kommende udstillinger, heriblandt klubbens første Special Show, hvor Ole Staunskjær skulle dømme. Der deltog i alt 48 sheepdogs i det meget vellykkede arrangement, som fik stor omtale i DKK’s blad “Hunden”. Det bør nævnes, at Ritha Løkke, som i dag er det medlem, der har været med i klubben i flest år, deltog i dette første Special Show i åben klasse hanner med “Klaus” (opdrætter: Haldor Topsøe). – Hovedartiklen i det første nummer er dog en 4 1/2 side lang artikel om pelspleje. Artiklen blev bragt efter dette lille hjertesuk fra “en af vore mest anerkendte hundebadeanstalter”:

“Det glæder mig at erfare, at der er dannet en klub for OES. Jeg har i de senere år haft flere hunde af denne race til vask og istandgørelse. Det har dog i flere tilfælde desværre været nødvendigt at klippe hundene helt korthårede, fordi det var umuligt at rede hårene ud grundet misrøgt af pelsen. Jeg beder derfor klubben om at give sine medlemmer et kursus i pelspleje, fordi det påfører hunden store smerter, når en sådan filtret pels skal gøres i orden.”

Det bør også nævnes, at fire OES’er opnår championatet i 1967: “Jolly Bears Blue Boy” (ejer: K. & H. Larsen), “Jolly Bears Blossom” (ejer:A. Christiansen/Gyda Ersgaard), “Jolly Bears Bill” (ejer: A. Christiansen) og “Klaus” (ejer: Ritha Løkke).

I klubens tredie medlemsblad, der udkom i starten af 1968, kunne læses, at “mange medlemmer undrer sig over, at der ikke er mere “go” i klubben, og at der ikke udkommer flere medlemsblade. Det var jo sådan set også meningen. Desværre er der sket det, at klubbens formand og bærende kraft, hr. A. Christiansen har været alvorligt syg. Dette indebærer nu, at hr. Christiansen – i god bedring – ikke mere kan påtage sig det arbejde, det jo trods alt er, at drive en klub.” Det meddeles samtidig, at formanden vil træde tilbage på førstkommende generalforsamling, som vil blive afholdt, når A. Christiansen vendte tilbage efter sin rekration.

Med septembernummeret 1968 sker der store forandringer med klubbladet, som med en ændret opsætning begynder at ligne et “rigtigt” blad. Som en nyskabelse er der flere annoncer i bladet. Bl.a. er der en halvsides annonce fra Hvidovre Hundebad, som fører sig frem som “Specialist i udredning af OES”.

Årets champions i 1968 var “Mathilde” (ejer: Inger Rasmussen) og “Shaggy Wonder” (ejer: A. Christiansen/E. Thomsen).

Klubbens formand A. Christiansen indstifter i 1969 klubbens første pokal “Jolly Bears Vandrepokal”, der skulle gå til bedste hund på klubbens Specialshow, der ligesom året før blev afviklet på “Sølyst” i Tikøb. Dommeren var dette år belgierenYvonne Mewis fra Kennel Shaggy Wonder, og der var i følge udstillingskataloget tilmeldt 30 hunde. “Dommeren var meget omhyggelig med bedømmelse af detaljerne øjne, tænder og stop. Hun fandt flere lidt for lyse øjne, biddet skulle være helt korrekt, og endelig fik flere hunde prædikatet for lidt stop. Dommeren var tilfreds med knoglebygningen hos de fleste af de fremførte hunde, ligeledes pelskvaliteten” (Håndbog for Old English Sheepdogs). (På generalforsamlingen i 1997 blev det forøvrigt besluttet, at Jolly Bears Vandrepokal skal forblive i klub-regi, sålænge OES-Klubben eksisterer, og kan således ikke vindes til ejendom).

I juninummeret 1969 af klubbladet har Jette Bagger en længere, interessant artikel om hendes indtryk af Old English Sheepdogs i Californien. Det skete efter at hun havde opholdt sig dér i to år.

Året 1969 byder på to nye champions, nemlig “Shaggy Wonder Obligeness” (ejer: A. Christiansen) og Knotting Light Fantasy” (ejer: H. Nielsen).