OES Biblioteket

OES Biblioteket er et servicetilbud til OES Klubben’s medlemmer og blev stiftet på klubbens generalforsamling den 27. oktober 1973 med flg. vedtagelse:

“Oprettelse af et bibliotek for medlemmer. Biblioteket skal omfatte, hvad der i øjeblikket findes af litteratur om Old English Sheepdog, klubblade samt eventuelle kopier af andet materiale, der vedrører racen.”

OES Biblioteket kan tilbyde udlån af en større samling litteratur med hovedvægten lagt på fagbøger om Old English Sheepdogs. Der findes dog også enkelte fagbøger om hunde i al almindelighed. Herudover råder OES Biblioteket over et mindre udvalg af såvel skønlitterære bøger som børnebøger med Old English Sheepdogs som gennemgående tema. OES Biblioteket er i besiddelse af samtlige udkomne OES Blade. Desuden indeholder OES Biblioteket enkelte videoer, smalfilm og en diasserie. Alt dette stilles næsten vederlagsfrit til medlemmernes disposition.

OES Biblioteket indeholder også et større arkivmateriale helt tilbage fra klubbens spæde start i 1965. Dette materiale kan dog kun lånes efter særlig aftale.

Biblioteksoversigt

Se venligst vedlagte pdf fil Bibliotekspjece