OES Bladet

OES Bladet er klubbens medlemsblad og udkom første gang i 1967. Bladet udkommer i 5 årlige papirudgaver + et elektronisk nyhedsbrev, som lægges ud på hjemmesiden. OES Bladet er fyldt med læsestof om racen, klubarbejdet og hundestof i bred almindelighed. Desuden bringes bl.a. reportager om afholdte klubarrangementer, udstillinger, lydighed og ikke mindst artikler om medlemmernes egne oplevelser med deres Old English Sheepdogs.

Fremsendelse af tidligere blade sker ved henvendelse til klubbens kasserer.

Udgivelse og deadline

Udgivelse februar april juni august
elektronisk
nyhedsbrev
oktober december
Deadline 15. januar 1. marts 1. maj 1. juli 1. september 1. november