Seneste

Aflysning af julegåtur i Ålborg

Grundet at Corona smitten nu igen stiger, aflyser vi gåtur i Ålborg d. 12/12 2020.
Ærgerligt, men vi prøver igen til næste år…
Rigtig god jul til alle

Birgit Larsen

Nyt nummer af bladet – ny redaktør søges

Det kræver ikke en skarp læser at konstatere at oktobernummeret aldrig kom på gaden – på nuværende tidspunkt er der ikke meget andet at gøre ved det end at komme med en stor beklagelse.
Vi har nu arbejdet nu på et dobbeltnummer der ligger i postkasserne inden jul – det er sendt til trykkeriet den 7/12 og som så selvfølgelig også erstørre nu det er et dobbeltnummer.
Samtidig har Poul meddelt at han ønsker at stoppe som redaktør, så vi søger nu en ny der har lyst til at påtage sig dette hverv. Skulle du have lyst er du meget velkommen til at tage fat i bestyrelsen – og Poul har lovet at hjælpe med overgangen.
Læs det nye nummer her

Juletur- aflyst – og nytårstur i København / Ishøj

Grundet COVID19 og de nu yderligere restriktioner i Københavnsområdet, kan vi desværre ikke afholde vores årlige jule gåtur på Strøget i København.

Vi håber dog fortsat at kunne afholde vores nytårs gåtur på Ishøj strand, som er planlagt til lørdag den 9. januar 2021. Vi vender tilbage med yderligere information omkring dette senere, og vil selvfølgelig kun afholde gåturen, hvis det kan lad sig gøre ifht. gældende restriktioner til den tid.

Vi håber at have mulighed for at se jer alle til en masse hyggeligere turer og arrangementer i 2021 – men indtil da må vi ”nøjes” med at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.

 

Mange hilsner og på gensyn i 2021

Malene og Charlotte

lokalrepræsentanter

Mail: matp@outlook.dk & uhrback@hotmail.com

Tlf.: 61 74 35 18 & 23 22 14 72

Indkaldelse & dagsorden til generalforsamling 2021

Dagsorden for

OES Klubbens

ordinære generalforsamling 2021

Søndag den 11. april kl. 13

Generalforsamlingen afholdes denne gang i Nyborg

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Kontrol af indvarslingens lovlighed
 4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende
 5. Valg af 2 stemmetællere
 6. Bestyrelsens beretninger for henholdsvis 2019 og 2020, herunder udvalg
 7. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for henholdsvis 2019 og 2020 til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed (descharge)
 8. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år –  Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. –  Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 11. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 12. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
 13. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år
 14. Eventuelt

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalg samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være klubbens sekretær (shagarag@post4.tele.dk) i hænde senest den 10. januar 2021

NB!  Medbring til generalforsamlingen OES Bladet nr. 1 2020 og OES Bladet nr. 1 2021, hvor beretninger fra formand og udvalg foreligger.

 

Bestyrelsen

Indkaldelse af forslag og kandidater til Generalforsamling 2021

Indkaldelse af forslag til
ordinær generalforsamling 2021

Generalforsamlingen afholdes denne gang i Nyborg
Ifølge klubbens vedtægter skal bestyrelsen senest den 1. december bekendtgøre navnene på de afgående bestyrelsesmedlemmer samt oplyse, om de pågældende er villige til genvalg.

Der skal i 2021 vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg for en ny 2-årig periode er:

Bjarne S. Olsen (genopstiller ikke)
Malene Thorup Pedersezn (genopstiller ikke)

Har du lyst til og interesse i at gøre et stykke arbejde for din klub, vil vi hermed opfordre dig til at stille op til bestyrelsesvalget.
Send bestyrelsen et par ord om dig selv og dit liv med din OES og lidt om, hvad du kan bidrage bestyrelsesarbejdet med. Vedlæg gerne et selvportræt til brug i Bladet.

Du skal altid være velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen for at høre, hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen eller at være suppleant.

Forslag til nye kandidater samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være klubbens sekretær i hænde senest den 10. januar 2021.

På bestyrelsens vegne
Birthe Brolykke
Sekretær

 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 109 110 111 >>