Gåturs – staffetten 5.9. kl 18.30 ved Stilling

 

Stafetten

er onsdag den 5. september kl. 18:30 taget af Carl og Dina og er kommet til Pilbrodalen ved Stilling lidt nord for Skanderborg.

 Pilbrodalen er et smukt istidslandskab, som slynger sig 4-5 kilometer gennem landskabet med udmunding ved Stilling Sø, hvor dalen bliver meget smal med stejle skråninger. Der er en frodig og artsrig vegetation i området.

Da de fredede områder overalt er privateje, er der givet offentligheden adgang til terrænet ved etablering af opholdarealer og stier i nærheden af de mest karakteristiske landskabs-formationer. Kun på disse arealer er færdsel og ophold tilladt. Og på et af disse arealer kunne vi forestille os, at aftenkaffen kunne indtages, så medbring kaffe og hvad man ellers kunne tænke sig at drikke samt vand til hundene.

Pilbrodalen finder man bedst ved at køre til Stilling. Kommer man sydfra drejes til højre ved den anden lysregulering og straks derefter til venstre ad Søvejen. Følg vejen ca. 1½ kilometer og hold øje med det lille vejskilt til højre, der viser ind i Pilbrodalen. Ca. 100 meter inde ad denne vej/sti er der en plads, hvor vi parkerer.

Adressen til dalen er Søvejen 80,Stilling, 8660 Skanderborg

Vi mødes på denne plads kl. 18:30, så vi kan opleve dalen ved dagslys.

Det vil være en god idé at tilmelde sig hos Carl, 20 105 007, som melder tilbage, hvis vi må aflyse i tilfælde af regnvejr.