1999

1999

Klubbens formand siden 1990 valgte at fratræde bestyrelsen ved årsskiftet. I den anledning omkonstituerede bestyrelsen sig, således at Carl Gerhard Lichtenberg Crone overtog formandsposten og Marianne Hougaard blev ny næstformand. Suppleanten Gitte Johannesen indtrådte på den ledige plads i bestyrelsen.

Udstillingssæsonen startede med et brag, da en OES blev Best In Show på årets første internationale DKK-udstilling i Fredericia. Det var den kroatiske, men dansk bosiddende opdrætter Davor Javor, der førte sit eget opdræt Reata’s A1 (ejer: Elisabeth Antl, A) frem til denne flotte sejr. – Og sandelig om det ikke skete igen få måneder efter på DKK’s internationale udstilling i Vissenbjerg. Denne gang var det den belgiske hund MultiCh Not For Sale a.d. Elbe-Urstromtal (opdrætter og ejer: Cornelia Hartmann), der gentog kunststykket og blandt de 2695 tilmeldte hunde blev kåret som udstillingens bedste hund. En sådan dobbeltsucces for racen var vist ikke set før her i landet.

Klubben fik en ny lydighedsdommer i begyndelsen af året, da Ib Nielsen bestod den krævende prøve og herefter blev autoriseret lp-dommer for klasse 1 og 2.

Også en ny lydighedsinstruktør blev det til, da Bjarne Olsen blev færdig med uddannelsen som lydighedsinstruktør for klasse 1.

Selv om Hans Ove Pedersen var trådt ud af bestyrelsesarbejdet, var det dog ham, der havde udarbejdet formandens skriftlige beretning til dette års generalforsamling. Beretningen blev dog på selve mødet fremlagt af klubbens nye formand Carl G.L. Crone. – Der udspandt sig en længere debat omkring klubbens agilitybane. Lydighedsudvalget havde tidligere på året i et møde med bestyrelsen givet udtryk for, at agility var klubbens smertensbarn, da der ikke var så stor tilslutning til dette i OES-regi. Desuden måtte lydighedsudvalget erkende, at lydighedsinstruktørerne heller ikke var uddannede til også at skulle tage sig af agility. Det blev oplyst, at agilitybanen, som efterhånden var ret forældet, i årenes løb havde kostet klubben flere tusinde kroner, og at det ikke ville være fornuftigt at ofre flere penge herpå. – Redaktøren kunne oplyse, at der var observeret en dalende interesse for kommercielle annoncer i klubbladet. Der var en begrundet formodning om, at flere af de tidligere potentielle annoncører nu udelukkende satsede på annoncer i DKK’s blad “Hunden”, som kom ud til en betydelig større interessegruppe. – Bestyrelsesvalget gav valg til Johnny Nielsen, som trådte ind i bestyrelsen med ansvar for kontakten til lokalrepræsentanterne samt varetagelse af klubbens indenlandske PR-virksomhed. – Annie Pedersen blev udnævnt til årets medlem som en tak for hendes PR for racen, da hun sammen med familien og deres OES Breezy deltog i Poul Thomsen’s tv-program “Hund og Hund imellem”.

Årets Special Show fandt sted i Nyborg. Den engelske dommer Angie Burrows var inviteret til at bedømme de 31 tilmeldte hunde. BIR blev MultiCh Reata’s Avantgarde (opdrætter og ejer: Davor Javor, Kroatien), mens BIM blev MultiCH Not For Sale a.d. Elbe-Urstromtal (opdrætter og ejer Cornelia Hartmann, Belgien).

Atter engang kunne man se ikke én, men flere OES’er på tv. Det skete, da TV Lorry besøgte Liv Backe og Torben Nielsen og efterfølgende sendte et længere indslag om racen.

Annelise Harsmann, som de sidste to år havde været formand for udstillingsudvalget, trådte tilbage først på sommeren, og bestyrelsen udnævnte herefter Lisa Thielfoldt Nielsen som ny formand for udvalget. Det nyetablerede udstillingsudvalg fik som en nyskabelse hurtigt udarbejdet en lille folder over årets udstillinger.

Et nyt tiltag så dagens lys, da sundhedsudvalget begyndte at sende fødselsdagskort til alle 1-årige unghunde. Udsendelsen skete i den hensigt at få unghundene røntgenfotograferede for HD samt undersøgt for arvelige øjensygdomme, således at racen i avlsmæssig sammenhæng kan vedblive med at være en sund race.

Med juninummeret forsøgte bladet sig med en børneside “Lømmelsiden”, som Tina Rød fik ansvaret for. Tanken var, at medlemmernes egne børn skulle indsende bidrag til siden.

En klubs sammentømring er bl.a. baseret på traditioner. OES Klubben havde efterhånden fået oparbejdet en del (Uldtottekomsammen hos lokalrepræsentant Tove Andersen i St. Sjørup, National OES-Dag, Nyborgfestivalen, lydighedslandskampen Danmark-Sverige, grillaften i Hareskoven, sommerskue i Allerslev, for bare at nævne nogle stykker). En ny kom til denne sommer, da Birgitte Schjøth og Lisa Thielfoldt Nielsen i samarbejde med lokalrepræsentant Birthe Brolykke introducerede Familiedagen på Kløverholm i sommerperioden. Der mødte ikke mindre end 50 mennesker og 35 hunde op til det første arrangement.

Der var nu for alvor ved at komme gang i debatten om unghundementaltesten, og klubben inviterede til medlemsmøder, hvor alle kunne fremkomme med sine tanker og ønsker omkring den ønskede raceprofil. Samtidig fik klubben uddannet fire unghundementalbeskrivere: Jan Østergaard, Torben Kiersing, Torben Nielsen og Winnie Klarlund. Da den ønskede raceprofil var blevet udarbejdet, blev der inviteret til den første UHM-test i september.

Udfaldet af årets lydighedslandskamp blev lidt usikkert. Nogle deltagere mente, at Sverige havde vundet, andre at det var Danmark. Men officielt blev det tilkendegivet, at landskampen gav en kneben sejr til Sverige, hvilket måske skyldtes en lidt fri fortolkning af reglerne, da en svensk hund fik lov til at stille op i flere klasser.

Billedkvaliteten i OES Bladet havde siden, man gik over til anden trykkemetode, været af en noget svingende kvalitet, og det stod sidst på året klart, at der måtte gøres noget: bladet kunne simpelthen også produceres for billigt. Med Torben Nielsen som drivkraft blev der fundet et nyt trykkeri, og der er ingen tvivl om, at medlemmerne spærrede øjnene op, da de modtog årets sidste blad, hvor forsidebilledet var i farver, og billederne inde i bladet af en betydelig bedre kvalitet, end tidligere, hvilket ikke mindst skyldtes, at redaktionen nu selv foretog scanningen og den videre billedbehandling, således at det færdigopsatte blad fremover kunne afleveres på et CD-ROM medie til trykkeriet. Det betød naturligvis et større tidsforbrug, men også en større tilfredsstillelse, når det færdige resultat lå klart.

Opgørelsen over lydighedsresultaterne viste, at LP1 Blue Berry’s Harvest Moon (Dusty) med fører Sessa Gisselfeldt blev nr. 1. På andenpladsen kom LP1 LP2 LP3 Danish Delight Sophies Choice (Niña) med fører Flemming Klausen, og på trediepladsen fulgte Fluffy Handful of Songs (William) med fører Bent Harsmann.

I kavalkaden af årets udstillingshunde placerede Reata’s A1 sig som årets guldhan (ejer: Elisabeth Antl, A), Danish delight Sophies Cut N’s Move (ejer: Ib & Jonna Nielsen) blev sølvhan og Shaggy’s Ramble Tramble (ejer: Anne hagen, N) blev bronzehan. Blandt tæverne blev Reata’s Avantgarde (ejer: Davor Javor, Kroatien) guldtæve og årets hund, Danish Delight Sophies Daughter (ejer: Birgitte Schjøth) blev sølvtæve, og endelig blev Danish Delight Breezy I Am (ejer: Annie Pedersen) bronzetæve.

Tre danskejede hunde opnåede championatet dette år: Danish Delight Sophies Daughter (opdrætter og ejer: Birgitte Schjøth), Danish Delight Sophies Breezy I Am (opdrætter: Birgitte Schjøth; ejer: Annie Pedersen) og Fluffy Flora Danica (opdrætter: Annelise Harsmann; ejer: Anne Harsmann), som i forvejen var svensk champion.

Klubben fik desuden en ny danskejet klubchampion i MultiCH Europavinder 97 Danish Delight Sophies Dutch Joker (ejer: Liv Backe).