Seneste

Indkaldelse & dagsorden til generalforsamling 2021

Dagsorden for

OES Klubbens

ordinære generalforsamling 2021

Søndag den 11. april kl. 13

Generalforsamlingen afholdes denne gang i Nyborg

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Kontrol af indvarslingens lovlighed
 4. Kontrol af stemmeret og eventuel tilstedeværelse af uvedkommende
 5. Valg af 2 stemmetællere
 6. Bestyrelsens beretninger for henholdsvis 2019 og 2020, herunder udvalg
 7. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for henholdsvis 2019 og 2020 til godkendelse og meddelelse af eventuel ansvarsfrihed (descharge)
 8. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for det kommende år –  Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. –  Der kan ikke foretages afstemninger under dette punkt
 11. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 12. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
 13. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant, alle for ét år
 14. Eventuelt

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalg samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være klubbens sekretær (shagarag@post4.tele.dk) i hænde senest den 10. januar 2021

NB!  Medbring til generalforsamlingen OES Bladet nr. 1 2020 og OES Bladet nr. 1 2021, hvor beretninger fra formand og udvalg foreligger.

 

Bestyrelsen

Indkaldelse af forslag og kandidater til Generalforsamling 2021

Indkaldelse af forslag til
ordinær generalforsamling 2021

Generalforsamlingen afholdes denne gang i Nyborg
Ifølge klubbens vedtægter skal bestyrelsen senest den 1. december bekendtgøre navnene på de afgående bestyrelsesmedlemmer samt oplyse, om de pågældende er villige til genvalg.

Der skal i 2021 vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg for en ny 2-årig periode er:

Bjarne S. Olsen (genopstiller ikke)
Malene Thorup Pedersezn (genopstiller ikke)

Har du lyst til og interesse i at gøre et stykke arbejde for din klub, vil vi hermed opfordre dig til at stille op til bestyrelsesvalget.
Send bestyrelsen et par ord om dig selv og dit liv med din OES og lidt om, hvad du kan bidrage bestyrelsesarbejdet med. Vedlæg gerne et selvportræt til brug i Bladet.

Du skal altid være velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen for at høre, hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen eller at være suppleant.

Forslag til nye kandidater samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være klubbens sekretær i hænde senest den 10. januar 2021.

På bestyrelsens vegne
Birthe Brolykke
Sekretær

AFLYSNING – Juleudstillingen 28 november 2020

Sundhed og sikkerhed for OES Klubbens medlemmer kommer i første række, derfor
er det med stor beklagelse, at vi desværre må aflyse juleudstillingen i år.

De fortsat høje smittetal betyder, at vi ikke længere tror på, at forsamlingsloftet vil
blive hævet igen allerede om knapt en måned.

Alle, som har tilmeldt sig udstillingen, får naturligvis refunderet det indbetalte gebyr.

Vi håber virkelig, at denne Covid-19 situation snart vil blive bedre, så vi igen kan
mødes til Klubbens arrangementer.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Husk Juleudstillingen – tilmelding senest 25/10

Velkommen til Juleudstilling i Ejby
Lørdag 28 november
Ejby Hallen, Lille Skensved

BEMÆRK: På grund af de rådende restriktioner for at begrænse smitten af Covid-19 vil arrangementet blive ændret og underlagt regler. Udstillingsudvalget vender snarest tilbage med præcist hvordan arrangementet bliver afviklet, men der bliver en udstilling!

 

Lørdag den 28. november byder OES Klubben i Danmark, hjertelig velkommen
til dette års traditionsrige Juleshow og Julefrokost, og nu tilbage i den
velkendte Ejby Hal ved Lille Skensved.

Et smukt pyntet lokale, blid julemusik, salg af hjemmebag, kaffe/thé, det store Julelotto, den lille men spændende OES shop og naturligvis smukke præmier til alle deltagende hunde. Vi håber, at se rigtig mange dejlige OES’ere sammen med deres stemningsfulde ejere.

Dagen afsluttes med en lille lækker hjemmelavet julebuffet til en pris af 75 kr inkl. en snaps ( tilmelding til Birthe Brolykke: shagarag@post4.tele.dk og betaling kontant på dagen eller direkte til klubbens bankkonto: 5016-1126086 )

Det er også en stor glæde i år at kunne præsentere julens specialdommer, Lisa
Thielfoldt Nielsen / Kennel Danish Delight, som på dagen får sin debut på dansk jord som autoriseret dommer for vores race. Så lad os byde Lisa rigtig hjertelig velkommen i ringen og støt op om OES Klubbens Juleshow

Tilmelding via Hundeweb – senest 25/10

Julegåtur i Ålborg

Julegåtur i Ålborg 

Lørdag d. 12. December kl 11.00

Vi mødes ved Ålborg kultur og kongres center`s parkeringsplads..
Går en tur gennem de smukt pyntede gader i byen, gennem gågaden, hvor vi viser vores skønne race frem..
Klubben er vært ved et glas gløgg eller lignende og hvad restriktionerne nu tillader.
Jeg håber at mange vil møde op til et par hyggelige timer..
I må gerne melde til så vi ved hvor mange der kommer
Tilmelding til Birgit 60 85 29 96 ….
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 101 102 103 >>