Seneste

Officielle og uofficielle lydighedsprøver i 2020

Lydigheds- og agilityudvalget har arrangeret officielle og uofficielle Lydighedsprøver i Nr. Alslev den 16. maj 2020.

Som sidste år får vi hjælp af Birthe Brolykke og Ritha Løkke.
De uofficielle prøver koster 100 kr, men er gratis for OES hvis det skulle være.

Der afholdes Store Lydighedsdag i Kongens Lyngby den 27. juni 2020, hvor der også bydes på officielle og uofficielle lydighedsprøver til 100 kr.
Lp tilmeldes via HUNDEWEB og der tilbydes også Rally og Nosework.

Oktober nummeret af OES Bladet er desværre forsinket

At du ikke har modtaget oktober nummeret af OES Bladet er desværre ikke Post Nords fejl, men skyldes at bladet er forsinket.

Frygt dog ej, det skal nok komme, men jeg har, som den nye redaktør groft undervurderet hvor meget tid jeg skulle bruge på at få sat bladet op.

Jeg vil dog gerne love, at det snart (og mens det stadig er oktober) nok skal finde vej til postkasserne rundt omkring.

Forlænget deadline til OES Bladet

På grund af manglende bestyrelse (og redaktør af OES Bladet) er deadline til oktobernummeret forlænget til den 10 september.

Materiale sendes til Poul på mail faemae61@gmail.com

Fra den nye bestyrelse

Klubben har nu igen og en fuld bestyrelse og vi glæder os til at gå i gang med arbejdet til glæde for os alle og ikke mindst alle vores dejlige hunde. Vi er meget glade for den store opbakning til klubben vi har set og hørt fra medlemmerne i den seneste tid og det har kun bestyrket os i at OES klubben er fuld af engagerede medlemmer, der vil det bedste for klubben og sikrer at vi kan fortsætte med det store aktivitetsniveau vi har.

Vi har i sagens natur ikke nået meget endnu, men har dog foretaget en foreløbig konstituering (foreløbig, da Malene pt er bortrejst og ikke kunne deltage ved konstitueringen og vores første snak).

Den ser ud som følger
Formand Bjarne Olsen
Næstformand og ansvarlig for kontakt til udvalgene Jan Jacobsen
Kasserer Malene Thorup Pedersen
Sekretær Mogens Hansen
Bestyrelsesmedlem med ansvar for kommunikation og OES Bladet Poul Melbye.

Der ligger nogle umiddelbare opgaver foran os som vi straks gå i gang med, herunder at få sat gang i næste nummer af OES Bladet.

Samtidig er vi meget åbne overfor ønsker og input fra medlemmerne så hvis du sidder med nogle spørgsmål, emner du synes vi skal tage op eller gode ideer til aktiviteter (for hele klubben eller for dit lokalområde) så tag endelig fat i os i bestyrelsen.

Mere følger når vi har haft det første rigtige bestyrelsesmøde.

Bjarne, Jan, Mogens, Poul (og Malene)

Ny bestyrelse valgt

Valgbestyrelsen holdt møde fredag 29/8 hos Birgitte Schjøth for at få afsluttet valget til ny bestyrelse.

Valgbestyrelsen, herunder foreningens revisorer, kunne konstatere at der var indkommet 35 stemmesedler indenfor fristen og at de fordelte sig med;
34 stemmer på Bjarne Olsen,
25 stemmer på Mogens Hansen,
6 stemmesedler var blanke,
3 stemmesedler var ugyldige.

Det betyder at Bjarne Olsen og Mogens Hansen er valgt til bestyrelsen og at Bjarne indtræder i Dorthe Madsens valgperiode, der løber til generalforsamlingen 2021 og Mogens indtræder i Anette Englykkes valgperiode, der løber til generalforsamlingen 2020.

Klubben har således igen en fuld bestyrelse og kan overgå til en almindelig hverdag og valgbestyrelsen har afsluttet sit arbejde.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 90 91 92 >>